Korottaminen ja täydentäminen Eiran aikuislukiossa 

Hyväksyttyjä ylioppilaskokeita saa uusia rajoituksetta. Saat täydentää yo-tutkintoasi kokeilla, joihin et ole aikaisemmin osallistunut tai jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta. 

Ensisijainen paikka korottaa ja tai täydentää yo-kirjoituksia on lukio, josta olet valmistunut. Eirassa tutkinto-opiskelijana olleet voivat ilmoittautua yo-kirjoituksiin Eiran aikuislukioon. 

Voit osallistua yo-kirjoituksiin Eiran aikuislukiossa

  • jos olet valmistunut ylioppilaaksi lukiosta, joka on lakkautettu, joka ei järjestä enää lukiokoulutusta ja jos Eiran aikuislukio on asuinpaikkaasi lähin lukio.
  • Tämän lisäksi voit ilmoittautua ylioppilaskirjoituksiin Eiran aikuislukiossa, jos olet suorittanut Eiran aikuislukion aineopiskelijana kuluvan lukuvuoden aikana ennen yo-ilmoittautumista jokaisessa kirjoitettavassa aineessa vähintään kaksi (2) valtakunnallista kurssia hyväksytysti / 4 opintopisteen edestä valtakunnallisia opintojaksoja, ja mikäli Eiran aikuislukion muut toimintaedellytykset sallivat.  (Esim. Jos kirjoitat 2 ainetta, tulee sinulla olla tehtynä yhteensä 4 kurssia / 8 opintopistettä. Huom. abikurssit eivät ole valtakunnallisia opintoja.)

Aineopiskelijoiden kirjoitusoikeus katsotaan erikseen jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä ja koulu pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. 

Erityisjärjestelyt 

Aineopiskelijan tulee toimittaa Eiran aikuislukioon kaikki ylioppilastutkintolautakunnan myöntämät hyväksytyt erityispäätökset, ennen kuin päätös osallistumisoikeuden myöntämisestä ylioppilaskirjoituksiin voidaan tehdä. Ylioppilaskokeitaan kouluumme uusimaan tai täydentämään tuleville aineopiskelijoille ei voida järjestää Eirassa lukitestejä eikä hakea erityisjärjestelyjä yo-tutkinnon kokeita varten.  

Aineopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelun tukeen opintojensa aikana, mutta valmiiksi myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon kirjoituksissa, jos ne vain on mahdollista toteuttaa Eiran aikuislukiossa. Mikäli Eirassa ei ole mahdollista toteuttaa vanhassa koulussa myönnettyjä erityisjärjestelyitä, eikä niistä ole yhteisellä sopimuksella mahdollisuutta poiketa, opiskelijalla on edelleen oikeus osallistua kirjoituksiin vanhassa koulussaan. 

Ylioppilaslautakunnan YTL:n tarkemmat ohjeet: www.ylioppilastutkinto.fi