ARVIOINTI

Eiran aikuislukiossa opiskelijjan oppimista ja työskentelyä arvioidaan ja opiskelijalle annetaan palautetta monipuolisesti. Arviointi perustuu eri tavoin kerättävään monipuoliseen näyttöön ja koko kurssin ajan tapahtuvaan arviointiin.

Arvioinnin kohteena ovat kunkin oppiaineen oppisisältöjen omaksuminen sekä opiskelijan ajattelu-, tiedonhankinta- ja tiedon soveltamistaitojen kehittyminen. Arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan määräteitoiseen opiskeluun, luodaan edellytyksiä itsearviointiin, omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelytapojen kehittämiseen ja vahvistetaan siten oppimaan oppimisen taitoja. 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada tietoa opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista sekä opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä.