Arvosanat ja arviointikriteerit

Opiskelumuoto Mahdolliset arvosanat Arvosanakriteerit 
Lähiopetus   10-5 Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja.
  Hylätty – Opiskelija on osallistunut opetukseen ja kaikki osasuoritukset on tehty, mutta suoritus ei täytä kurssiarvosanalle 5 asetettuja vaatimuksia. Huom. myös arvosana 4 vaatii riittävää näyttöä. 
  KH Koe hylätty - Opiskelija on osallistunut opetukseen eli ollut poissa korkeintaan kolme kertaa ilman pätevää syytä, kaikki osasuoritukset on tehty, mutta näyttö ei riitä arvosanaan 4. Pelkän kokeen voi uusia vielä kerran. 
  Osallistunut opetukseen - Opiskelija on ollut poissa korkeintaan kolme kertaa ilman pätevää syytä ja loppukoe puuttuu. Myös pakollisen kurssitehtävän puuttuminen johtaa O-merkintään. HUOM! Äidinkielen O-merkinnät tulee suorittaa loppuun saman lukuvuoden aikana. 
  Keskeyttänyt – Opiskelija on aloittanut kurssin, selvittämättömiä poissaoloja on neljä tai enemmän tai loppukoe ja pakollisia osasuorituksia puuttuu. 
  S/H  Suoritusmerkintä/hylätty. Arvosanan S tai H voi saada koulukohtaisista johdantokursseista (nämä ovat paikallisia syventäviä kursseja) ja teemaopintojen kurssista.
  TH Tentti hylätty - Ei voi saada lähiopetuksessa
Verkkokurssit   10-4  Katso Lähiopetus 
  KH Kurssi hylätty - Opiskelija on osallistunut opetukseen eli kaikki osasuoritukset on tehty, mutta näyttö ei kuitenkaan riitä arvosanaan 4.
  O Osallistunut opetukseen – Voi saada verkkokurssista, jos riittävä määrä näytöistä on tehty hyväksytysti ts. opiskelija on tehnyt tehtävät, osallistunut ryhmätöihin jne. ja yksi osasuoritus puuttuu. HUOM! Äidinkielen O-merkinnät tulee suorittaa loppuun saman lukuvuoden aikana. 
  K Keskeyttänyt – Opiskelija on aloittanut kurssin ja osasuorituksia on alle 2/3 kurssin tehtävistä. 
  TH Tentti hylätty – Ei voi saada verkko-opetuksessa.
Kurssikokeen uusiminen   Uusia voi seuraavat arvosanat 4-9, KH ja O.
  10-4 Katso Lähiopetus 
  TH Tentti hylätty – Opiskelijalla on kurssista ennestään arvosana KH. Kokeen näyttö ei kuitenkaan riitä arvosanaan 4. Kurssi on suoritettava uudestaan lähi- tai verkko-opetuksessa. 
  KH Koe hylätty – Opiskelijalla on kurssista ennestään arvosana O, mutta kokeen näyttö ei kuitenkaan riitä arvosanaan 4. Kokeen voi uusia vielä kerran.
  O Osallistunut opetukseen (O) - Ei voi saada uusintakokeesta.
  K Keskeyttänyt (K) – Ei voi saada uusintakokeesta.