Arvosanat ja arviointikriteerit

Opiskelumuoto  Arvosanat  Arvosanakriteerit 
Lähiopetus   10-6 / S

10 = erinomainen
  9 = kiitettävä
  8 = hyvä
  7 = tyydyttävä
  6 = kohtalainen

  5 / S välttävä; kurssi on suoritettu hyväksytysti, mutta opiskelijan tiedot ja taidot ovat heikot
  4 / H Hylätty suoritus
  Täydennettävä suoritus; O:n voi saada, jos opiskelijalta puuttuu tärkeitä osasuorituksia ja opiskelijalla on enintään 3 poissaoloa ilman hyväksyttyä syytä. Puuttuvat osasuoritukset kirjataan Wilmaan.
  Keskeyttänyt – Opiskelija on aloittanut kurssin, selvittämättömiä poissaoloja on neljä tai enemmän tai osasuorituksia on alle 2/3 kurssin tehtävistä. 
Verkko-opetus ja omaan tahtiin -kurssit 10-5 / S  Ks. lähiopetus 
  4 / H Hylätty. Omaan tahtiin -opetuksessa ei anneta, jos ei ole käynyt tunneilla tai tehnyt verkkotehtäviä.
  O Täydennettävä suoritus; O:n voi saada, jos opiskelijalta puuttuu tärkeitä osasuorituksia. Puuttuvat osasuoritukset kirjataan Wilmaan. 
  K Keskeyttänyt – Opiskelija on aloittanut kurssin, selvittämättömiä poissaoloja on neljä tai enemmän ja/tai osasuorituksia on alle 2/3 kurssin tehtävistä. 
Uusintakoe; uusia voi arvosanat 4-9, O 10-5 /S Ks. lähiopetus. Uusintakokeesta ei voi saada arvosanaa O tai K. Kurssikokeiden uusimisesta tarkemmin www.eira.fi > Palvelut lukiolaisille > Kurssien suorittaminen
(Abi)rästikoe  10-5 / S Itsenäisesti opiskellusta kurssista ei voi saada arvosanaa 4.
  4 / H Jos rästitentissä tekee O-merkinnälllä aiemmin suoritetun kurssin puuttuvan kokeen tai yrittää korottaa hylättyä arvosanaa, voi saada myös 4 tai H. Rästikokeesta ei voi saada arvosanaa O.
  K Mikäli kokonaan itsenäisesti opiskellun kurssin (abi)rästikokeesta saa hylätyn arvosanan 4.

Päättöarvosanaan sisältyvien hylättyjen kurssien lukumäärä

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia kursseja joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

 Tulosta taulukko pdf:nä