Numerot ja merkinnät kurssiarvioinnissa

Eiran aikuislukiossa pakolliset ja syventävät valtakunnalliset kurssit arvioidaan aina numeroin silloin, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta teemaopintojen kurssia, josta annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisista syventävistä kursseista opiskelija saa joko numeroarvosanan tai S-merkinnän. Tällaisen kurssin arvosana voi vaikuttaa vain korottavasti oppimäärän arvosanaan.

Johdantokursseilla käytetään arviointia S = suoritettu, H = hylätty. S-merkintä ei vaikuta oppiaineen päättöarvosanaan, mutta kyseinen hyväksytysti suoritettu kurssi lasketaan mukaan oppiaineen kurssimäärään. Aikuislukion 44/48 kurssin minimioppimäärään voi sisällyttää vain kaksi johdantokurssia.