Ilmoittautuminen kursseille

Eiran aikuislukiossa ilmoittautumiskäytäntöä on porrastettu niin, että tutkintotavoitteiset opiskelijat ilmoittautuvat ennen aineopiskelijoita. On tärkeää, että kursseille ilmoittaudutaan opiskelijaryhmälle varatussa aikataulussa. Wilman etusivulla on video-ohjeistus kurssille ilmoittautumiseen.

Kurssipaikan varmistamiseksi opiskelijan on oltava paikalla ensimmäisellä oppitunnilla. Ennakkoilmoittautuneille on varattu paikka vain ensimmäiselle tunnille. Jos opiskelija jättää saapumatta ensimmäiselle tunnille, opettaja voi luovuttaa vapaat paikat ennakkoilmoittautumislistan ulkopuolisille jonottajille. Mikäli ensimmäiselle tunnille ei tule riittävästi opiskelijoita, voidaan kurssi perua.

Kurssin ensimmäisellä oppitunnilla annetaan kaikki kurssin suorittamiseen liittyvät ohjeet. Pätevästä syystä ensimmäisen tunnin poissaoloon voi hakea lupaa opettajalta Wilman pikaviestillä.

Kurssien ilmoittautumisajat jaksoille löydät otsikon Lukuvuosi alta