Kurssikokeen suorittaminen

Kurssikokeet pidetään jakson lopussa koeviikon aikana. Kokeeseen tarvitsee mukaan omat konseptipaperit.

Koeviikolla ei pidetä oppitunteja. Suunniteltaessa jaksokohtaista aikataulua, on otettava huomioon kurssikokeiden ajankohdat: jokaiseen palkkiin eli oppituntiin liittyy yksi koeaika, joka selviää kurssitarjottimesta (www.eira.fi/lukio). Kurssikokeen aika ja paikka päivittyy Wilman työjärjestykseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Kurssikokeet ovat yleensä samassa luokassa kuin opetuskin, mutta mahdollisista muutoksista tiedotetaan oppitunneilla ja viimeistään koepäivänä luokan ovessa. 

Merkittyjen kurssikokeiden lisäksi ei ole mahdollista järjestää erillisiä kokeita. Mikäli oman ryhmän kurssikoe jää jostakin syystä väliin, saman jakson aikana kurssikokeen voi tehdä ainoastaan jos jonkin toisen ryhmän saman kurssin koe on vielä pitämättä. Tällaisessa tilanteessa asian voi tarkistaa ensin itse kurssitarjottimesta ja ottaa sen jälkeen yhteyttä oman kurssin opettajaan. 

Koeaika

Koeaika on 2 h 20 minuuttia (140 minuuttia). Jos opiskelija tekee kaksi koetta samalla koekerralla, on koeaika 3 tuntia (180 minuuttia). Kahden kokeen tekemisestä on ilmoitettava opettajalle hyvissä ajoin.

Joillakin kursseilla kokeet voivat olla myös lyhyempiä tai pidempiä. Joissakin oppiaineissa, erityisesti kielten viimeisimmissä kursseissa, järjestetään ns. pitkä koe, joka kestää 4-6 tuntia. Yli 20 minuuttia myöhästyneitä opiskelijoita ei päästetä kokeeseen.

Kuuntelukokeeseen ei pääse myöhässä. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan 45 minuutin kuluttua, jotta muiden opiskelijoiden kokeen tekeminen ei häiriinny.

Palautepäivä

Palautepäivä kurssikokeen jälkeen on osa kurssisuoritusta. Palautepäivänä opetaja palauttaa kurssin aikana tehdyt kirjalliset suoritukset, kertoo kurssiarvosanan ja arvioinnin perusteet sekä antaa henkilökohtaista palautetta oppimisen edistymisestä. 

Palautepäivän aikataulu julkaistaan koulun www-sivujen kalenterissa. Poissaoloon palautepäivästä on oltava perusteltu syy. Palautepäivän jälkeen voi tiedustella kurssikoetta seuraavan jakson toiselta viikolta alkaen kurssia pitäneeltä opettajalta. Hakematta jääneitä kokeita säilytetään puoli vuotta. Arvosanat ovat nähtävissä Wilmassa noin kolmen päivän kuluttua jakson päättymisestä. 

Lunttaus, vilppi ja plagiointi

Lunttaaminen tai kännykän käyttö kokeessa on rangaistavaa: vilppiin syyllistyvän opiskelijan kaikki kyseisen jakson suoritukset hylätään. Jos opiskelija palauttaa omana työnään toisen kirjoittaman tekstin (esim. internetistä kopioitu teksti palautettu kotiesseenä), hän syyllistyy plagiointiin. Opettajalla on oikeus harkintansa mukaan hylätä koko kurssisuoritus tai vaatia tekemään kyseinen suoritus uudelleen. Plagiointia valvotaan mm. erilaisin teknisin sovelluksin ja siitä jää yleensä aina kiinni. Verkkokursseja koskevat tarkemmat plagiointiohjeet.