Kurssikokeen suorittaminen

Kokeet pidetään jakson lopussa koeviikon aikana. Ota kokeeseen mukaan omat konseptipaperit.

Koeviikolla ei pidetä oppitunteja. Kun suunnittelet jaksokohtaista aikatauluasi, ota huomioon kurssikokeiden ajankohdat: jokaiseen palkkiin eli oppituntiin liittyy yksi koeaika joka selviää kurssitarjottimesta (eira.fi/lukio). Kurssikokeen aika ja paikka päivittyy Wilman työjärjestykseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Kurssikokeet ovat yleensä samassa luokassa kuin opetuskin, mutta mahdollisista muutoksista tiedotetaan oppitunneilla ja viimeistään koepäivänä luokan ovessa. 

Merkittyjen kurssikokeiden lisäksi ei ole mahdollista järjestää erillisiä kokeita. Mikäli oman ryhmän kurssikoe jää jostakin syystä väliin, saman jakson aikana kurssikokeen voi tehdä ainoastaan jos jonkin toisen ryhmän saman kurssin koe on vielä pitämättä. Tällaisessa tilanteessa tarkista tilanne itse ensin kurssitarjottimesta ja ota sitten yhteyttä omaan opettajaasi. 

Koeaika

Koeaika on 2 h 20 minuuttia (140 minuuttia). Jos opiskelija tekee kaksi koetta samalla koekerralla, on koeaika 3 tuntia (180 minuuttia). Ilmoita kahden kokeen tekemisestä opettajalle hyvissä ajoin. Joissakin oppiaineissa, erityisesti kielten viimeisimmissä kursseissa, järjestetään ns. pitkä koe, joka kestää 4-6 tuntia. Yli 20 minuuttia myöhästyneitä opiskelijoita ei päästetä kokeeseen.

Kuuntelukokeeseen ei pääse myöhässä. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan 45 minuutin kuluttua, jotta muiden opiskelijoiden kokeen tekeminen ei häiriinny.

Palautepäivä

Palautepäivä kurssikokeen jälkeen on osa kurssisuoritusta. Saat silloin takaisin kirjalliset suorituksesi sekä tiedon kurssiarvosanasta ja arvioinnin perusteista. Ennen kaikkea saat henkilökohtaista palautetta omasta oppimisestasi.

Palautepäivän aikataulu julkaistaan koulun nettisivujen kalenterissa. Jos et perustellusta syystä pääse palautepäivään, voit tiedustella koettasi seuraavan jakson 2. viikolta alkaen kurssia pitäneeltä opettajalta. Hakematta jääneitä kokeita säilytetään puoli vuotta. Arvosanat ovat nähtävissä Wilmassa noin kolmen päivän kuluttua jakson päättymisestä.