Kurssikokeen uusiminen

Puuttuvan kokeen tekeminen tai kokeen uusiminen tapahtuu pääsääntöisesti seuraavan kerran kun saman kurssin koe järjestetään eli yleensä seuraavan jakson koeviikolla. Verkkokurssin kokeen voi tehdä vain yhden kerran.

Poikkeuksena tähän on jaksojen 1-4 uusintakoepäivät (seuraavan jakson ensimmäisen opetusviikon torstaina klo 16), joissa saa tehdä niiden lähikurssien kurssikokeet (enintään 2 kpl), joiden opetukseen on osallistunut edellisen jakson aikana ja joiden kokeet ovat jääneet väliin sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Uusintakokeita ei ole tarkoitettu kokeiden siirtämiseen koeviikolta myöhemmäksi eikä arvosanan (4-10) korottamiseen. Uusintakoe ei koske myöskään verkkokursseja. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään palautepäivänä.

Arvosanan (4-10) korottaminen tai puuttuvan kokeen tekeminen (kurssista O-merkintä) on mahdollista seuraavan jakson koeviikolla, jolloin kurssi on tarjolla. Jos kurssista on arvosana 4 tai H, olisi suositeltavinta opiskella kurssi kokonaan uudelleen lähiopetuksessa esimerkiksi omaan tahtiin -opiskelun yhteydessä.

Jos kurssista on arvosana (5-10), voi arvosanaa korottaa eli kokeen uusia myös yhden kerran. Hylätyn kurssin (arvosana 4 tai H) voi opiskelija uusia tarvittaessa useammin, jotta opinnoissa eteneminen mahdollistuu. 

Kokeeseen ilmoittaudutaan lähettämällä Wilma-viesti hyvissä ajoin ennen koeviikkoa suoraan sille opettajalle, joka siinä jaksossa opettaa kyseistä kurssia. Kurssi ja opettaja selviävät Wilmasta kohdasta Kurssitarjotin. Kokeen uusimiseen ilmoittautuessa on mainittava Wilma-viestissä nimi, opiskelijanumero, suoritettava kurssi, koepäivä ja aikaisempi kurssimerkintä tai arvosana. HUOM! Kielten koe koostuu sekä kirjallisesta että kuullunymmärtämisosiosta.