Kurssikokeen uusiminen

Puuttuvan kokeen tekeminen tai kokeen uusiminen tapahtuu pääsääntöisesti seuraavan kerran kun saman kurssin koe järjestetään eli yleensä seuraavan jakson koeviikolla. Verkkokurssin kokeen voi tehdä vain yhden kerran.

Poikkeuksena tähän on jaksojen 1-4 uusintakoepäivät (seuraavan jakson ensimmäisen opetusviikon torstaisin klo 16), joissa saa tehdä niiden lähikurssien kurssikokeet (enintään 2 kpl), joiden opetukseen on osallistunut edellisen jakson aikana ja joiden kokeet ovat jääneet väliin sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Uusintakokeita ei ole tarkoitettu kokeiden siirtämiseen koeviikolta myöhemmäksi eikä arvosanan (4-10) tai KH-merkinnän korottamiseen. Uusintakoe ei koske myöskään verkkokursseja. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään palautepäivänä.

Hylätyn kokeen uusiminen (KH-merkintä), arvosanan (4-10) korottaminen tai puuttuvan kokeen tekeminen (kurssista O-merkintä) on mahdollista seuraavan jakson koeviikolla, jolloin kurssi on tarjolla. Jos kurssista on arvosana 4 tai KH, olisi suositeltavinta opiskella kurssi kokonaan uudestaan lähiopetuksessa esimerkiksi omaan tahtiin -opiskelun yhteydessä.

Hylätyn kurssikokeen (KH) voi uusia yhden kerran. Jos kurssista on arvosana (5-10), voi arvosanaa korottaa eli kokeen uusia myös yhden kerran. Hylätyn kurssin (arvosana 4) voi opiskelija uusia tarvittaessa useammin, jotta opinnoissa eteneminen mahdollistuu. 

Ilmoittaudu kokeeseen lähettämällä wilma-viesti hyvissä ajoin ennen koeviikkoa suoraan
sille opettajalle, joka siinä jaksossa opettaa kyseistä kurssia. Kurssin ja opettajan näet Wilmasta kohdasta Kurssitarjotin. Kun ilmoittaudut kokeen uusimiseen, mainitse wilma- viestissä nimi, opiskelijanumero, suoritettava kurssi, koepäivä ja aikaisempi kurssimerkintä tai arvosana. HUOM! Kielten koe koostuu sekä kirjallisesta että kuullunymmärtämisosiosta.

Abien rästitentti

Rästitentti järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on tarkoitettu vain valmistuville abiturienteille ja ortodoksiuskonnon kurssien tenttijöille. Aineopiskelijat eivät voi osallistua rästitenttiin. Rästitenttiin ilmoittaudutaan omaopon kautta, katso lukuvuosikalenterista viimeinen ilmoittautumispäivä.