Erityisjärjestelyt koulun kokeissa

Tutkinto-opiskelijalle pyritään järjestämään kokeen erityisjärjestelyjä samoilla perusteilla kuin yo-kirjoituksissa. Perusteena voi olla lukivaikeus tai jokin diagnosoitu sairaus tai vamma. Varaa aika lukion erityisopettajan vastaanotolle ja selvitä, onko sinulla mahdollisuus saada erityisjärjestelyjä. Opiskelijan on esitettävä kurssin alussa opettajalle erityisopettajalta saamansa todistus, josta selviää oikeus erityisjärjestelyihin. 

Oikeus erityisjärjestelyihin kokeessa on yhden kerran kurssia kohden. Rästitenteissä tai uusintakokeissa ei ole erityisjärjestelyitä. Kesäkursseilla on mahdollisuus saada erityisjärjestelyinä ainoastaan lisäaika. Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada prelikokeissa erityisjärjestelyjä, jos niistä on ylioppilastutkintolautakunnan päätös ja jos asia on selvitetty lukion erityisopettajan kanssa. Erillistä koetilaa tai pienryhmää ei kuitenkaan pystytä järjestämään.

Lisäaika

Lisäaika on 30 % koeajasta eli normaalipituisessa kokeessa 40 minuuttia. Näytä opettajalle kurssin alussa erityisopettajalta saamasi todistus, johon on merkitty oikeus lisäaikaan. Koe tehdään yhdessä oman opetusryhmän kanssa, jos erityisjärjestelynä on pelkkä lisäaika.

Tietokoneen käyttö

Tietokoneella tehtävät kokeet järjestetään koeviikolla Laivurinkadulla luokassa L106. Voit itse valita, teetkö kokeen koepäivänä klo 9.00, 11.00 vai 13.00. Ilmoita koeaika ja kokeen tarkat tiedot Wilma-viestillä koejärjestelyistä vastaavalle opintosihteerille Tuire Stormille viimeistään viikkoa ennen koeviikon alkua. Mainitse samalla, onko sinulla tietokoneen lisäksi käytössä lisäaika, pienryhmä tai erillinen koetila.

Lähikurssiin kuuluva sähköinen koe tehdään yhdessä oman opetusryhmän kanssa. Kurssin opettaja valvoo tarvittavan lisäajan. Voit tehdä sähköisen kokeen luokassa L106, jos sinulla on lisäksi oikeus pienryhmään tai erilliseen koetilaan.

Tietokoneen käyttö erityisjärjestelynä on poistumassa, kun ollaan vähitellen siirtymässä sähköisiin kurssikokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin. 

Kuuntelut pidennetyillä tauoilla

Kuunteluja pidennetyillä tauoilla pyritään järjestämään seuraavilla kursseilla: ENA2, ENA3, ENA4, ENA5, ENA6, ENA7, ENA10abi, RUB5, RUB6, RUB7 ja RUB9abi. Kuuntelut järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin. Sovi kuunteluiden aika koejärjestelyistä vastaavan opintosihteeri Tuire Stormin kanssa Laivurinkadun toimistossa jakson ensimmäisellä opetusviikolla.

Erillinen tila tai pienryhmätila

Ilmoita kokeen tarkat tiedot koejärjestelyistä vastaavalle opintosihteeri Tuire Stormille viimeistään viikkoa ennen koeviikon alkua. Lähetä tiedot Wilma-viestinä.