Erityisjärjestelyt ja puoltolauseet ylioppilaskokeissa

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämä̈n arvostelussa huomioon. Ylioppilaskokeisiin voi anoa erityisiä koejärjestelyjä vamman, sairauden tai keskivaikean/vaikean luku- ja kirjoitushäiriö̈n perusteella tai nämä̈ tekijä̈t voidaan ottaa arvostelussa huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä. Järjestelyiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä lukion erityisopettajan kanssa.

Koetta helpottavia erityisjärjestelyjä ovat muun muassa lisäaika, pidennetyt tauot ja lisäaika kielten kuunteluissa, oikeus käyttää tietokonetta, isokirjaimiset tehtävät, vapautus optisen lomakkeen täytöstä, pienryhmä, erillinen koetila ja oikeus käyttää avustajaa. Tietokoneen käyttöoikeus erityisjärjestelynä poistuu, kun siirrytään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Erityisjärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana kurssikokeissa. Järjestelyjä voi anoa pelkästään ylioppilaskirjoituksia varten ainoastaan siinä tapauksessa, että siihen on jokin perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voi kuitenkin hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden välttämättömyys havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Varaa aika lukion erityisopettajalle, jos olet tutkinto-opiskelija ja arvelet tarvitsevasi erityisjärjestelyjä. Ennen erityisjärjestelyanomuksen tekemistä järjestelyiden tarve arvioidaan ensin omalla koululla. Tule selvittämään asiaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo opintojen alussa. Vastaanotolla voi olla ruuhkaa, ja viime hetken hakemuksia ei ehditä käsitellä.

Saat erityisopettajalta tarvittavat kaavakkeet ja lisäohjeet. Tarvitset koulusta saatavan hakemuskaavakkeen lisäksi erikoislääkärin lausunnon, jos anot erityisjärjestelyjä sairauden tai vamman perusteella. Ota alkuperäinen lausunto mukaan vastaanotolle, jos se on valmiina.

Varaa mahdollisimman pian aika lukion erityisopettajan vastaanotolle myös siinä tapauksessa, jos sinulle on anottu erityisjärjestelyjä jossain toisessa koulussa, eikä asiaasi ole vielä käsitelty. Tieto anotuista järjestelyistä ja oikeus erityisjärjestelyihin ei siirry koulusta toiseen, vaan sinun pitää itse tulla selvittämään asiaa. Ota vastaanotolle mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan alkuperäinen päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Ylioppilastutkintotodistukseen ei tule merkintää puoltolausunnosta, lukilausunnosta, lääkärintodistuksesta tai mahdollisista erityisjärjestelyistä. Voit lukea lisätietoa yo- lautakunnan nettisivulta www.ylioppilastutkinto.fi.