Erityisjärjestelyt ja puoltolauseet ylioppilaskokeissa

Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. Ylioppilaskokeisiin voi anoa erityisiä koejärjestelyjä vamman, sairauden tai keskivaikean/vaikean luku- ja kirjoitushäiriön perusteella tai nämä tekijät voidaan ottaa arvostelussa huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä. Järjestelyiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä lukion erityisopettajan kanssa.

Koetta helpottavia erityisjärjestelyjä ovat muun muassa

  • lisäaika (paperinen ja sähköinen koe)
  • pidennetyt tauot
  • lisäaika kielten kuunteluissa (paperinen koe)
  • oikeus suurentaa kirjasinkokoa (sähköinen koe)
  • oikeus käyttää suurempaa näyttöä (sähköinen koe)
  • pienryhmä
  • oikeus käyttää avustajaa.

Ylioppilaskirjoitusten muuttuessa kokonaan sähköisiksi myös tarjolla olevat erityisjärjestelyt muuttuvat. Tietokoneen käyttöoikeus poistuu vähitellen. Myös kuuntelut pidennetyillä tauoilla poistuvat, kun opiskelija pystyy itse käynnistämään kuuntelut osio kerrallaan luettuaan ensin kysymykset omassa tahdissaan.

Erityisjärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana kurssikokeissa. Järjestelyjä voi anoa pelkästään ylioppilaskirjoituksia varten ainoastaan siinä tapauksessa, että siihen on jokin perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voi kuitenkin hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden välttämättömyys havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Tutkinto-opiskelija voi varata ajan lukion erityisopettajalle, jos hän arvelee tarvitsevansa erityisjärjestelyjä. Ennen erityisjärjestelyanomuksen tekemistä järjestelyiden tarve arvioidaan ensin omalla koululla. Asiaa kannattaa tulla selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo opintojen alussa. Vastaanotolla voi olla ruuhkaa, ja viime hetken hakemuksia ei ehditä käsitellä.

Erityisopettaja antaa tarvittavat kaavakkeet ja lisäohjeet. Koulusta saatavan hakemuskaavakkeen lisäksi tarvitaan erikoislääkärin lausunto, jos erityisjärjestelyjä anotaan sairauden tai vamman perusteella. Alkuperäinen lausunto otetaan mukaan vastaanotolle, jos se on valmiina.

Aika lukion erityisopettajan vastaanotolle varataan mahdollisimman pian myös siinä tapauksessa, jos erityisjärjestelyjä on anottu jossain toisessa koulussa, eikä asiaa ole vielä käsitelty. Tieto anotuista järjestelyistä ja oikeus erityisjärjestelyihin ei siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää itse tulla selvittämään asiaa. Vastaanotolle otetaan mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan alkuperäinen päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelypäätös on voimassa kuusi (6) vuotta.

Ylioppilastutkintotodistukseen ei tule merkintää puoltolausunnosta, lukilausunnosta, lääkärintodistuksesta tai mahdollisista erityisjärjestelyistä. Lisätietoa erityisjärjestelyistä on ylioppilaslautakunnan www-sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi.