Lukivaikeus

Tutkinto-opiskelija, jolla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus voi anoa erityisjärjestelyjä kurssikokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin. Tarve erityisjärjestelyihin on hyvä arvioida jo heti opintojen alussa, sillä mm. ylioppilaskokeita varten erityisjärjestelyjen tulee olla ollut käytössä jo opiskeluaikana. Myös lievä lukivaikeus on hyvä selvittää jo varhaisessa vaiheessa, jotta saatuja tietoja voi hyödyntää opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä jo opiskeluaikana.

Lukikartoitus

Lukikartoitukseen kannattaa tulla, jos lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa tuntuu olevan hankaluuksia tai jos aiemmin on todettu kielellisiä vaikeuksia.

Kartoituksia järjestetään joka jaksossa äidinkielen 1-kursseilla (ÄI01, ÄI01-ÄI02 omaan tahtiin -kursseilla). Lukikartoitukseen voi tulla, vaikka ei osallistu ÄI01-kurssille. Kartoitus sisältää lyhyitä kirjallisia tehtäviä ja se kestää noin 45 min. Tulokset ovat luotettavia vain siinä tapauksessa, että äidinkielesi on suomi. Lukikartoitusten ajankohdat ilmoitetaan koulun www-sivuilla ja info-tv:ssä. 

Lukion erityisopettaja voi suositella lukitestiä. Mahdolliseen lukitestiin on hyvä osallistua heti opintojen alkuvaiheessa, jotta saatuja tietoja voi hyödyntää opintojen suunnittelussa ja opiskelutaitojen kehittämisessä. Vanhoja kokeita ja kirjoitelmia tarvitaan lukivaikeuksien arvioinnissa.