Lukivaikeus

Tutkinto-opiskelija, jolla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voi anoa erityisjärjestelyjä kurssikokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin. Lievä lukivaikeus voi vaikuttaa arviointiin yo- kirjoituksissa.