Lukikartoitus

Sinun kannattaa tulla lukikartoitukseen, jos lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa tuntuu olevan hankaluuksia tai jos sinulla on todettu kielellisiä vaikeuksia aiemmin.

Kartoituksia järjestetään joka jaksossa äidinkielen 1-kursseilla (ÄI1, ÄI1kert). Voit tulla lukikartoitukseen, vaikka et osallistu ÄI1-kurssille. Kartoitus sisältää lyhyitä kirjallisia tehtäviä ja se kestää noin 45 min. Tulokset ovat luotettavia vain siinä tapauksessa, että äidinkielesi on suomi. Lukikartoitusten ajankohdat ilmoitetaan koulun www-sivuilla ja info-tv:ssa. 

Lukion erityisopettaja voi suositella sinulle lukitestiä. Mahdolliseen lukitestiin on hyvä osallistua heti opintojen alkuvaiheessa, jotta voit hyödyntää saatuja tietoja opintojesi suunnittelussa ja opiskelutaitojesi kehittämisessä. Säilytä vanhat kokeet ja kirjoitelmat, sillä niitä tarvitaan lukivaikeuksien arvioinnissa.