Lukitesti ja –lausunto

Tutkinto-opiskelija voi tehdä maksuttoman lukitestin ja saada lukilausunnon. Voit tulla lukitestiin, jos erityisopettaja suosittelee sitä lukikartoituksen perusteella tai jos sen tekeminen on aineenopettajan arvion mukaan tarpeen. Lukitestin tekemiseen menee aikaa, joten toimi ajoissa. Lausunnon hankkiminen viime hetkellä juuri ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista ei ole mahdollista.

Lukilausunnossa on kaksi sivua. Ensimmäisellä sivulla on erityisopettajan lausunto, ja toisella sivulla on kahden aineenopettajan arvio siitä, miten lukivaikeus vaikuttaa suoriutumiseen oppiaineessa. Lausunto on valmis, kun olet saanut aineenopettajien arviot lausunnon 2. sivulle. Voit pyytää arvioita ainoastaan opettajilta, joiden kursseilla olet.

Lukilausunnon 2. sivun pitää olla valmiina hyvissä ajoissa ennen kuin ilmoittaudut ylioppilaskirjoituksiin. Ehdoton takaraja lausunnon 2. sivun arvioiden hankkimisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvalla 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvalla 1. jakso.

Lausunto palautetaan henkilökohtaisesti erityisopettajalle. Vastaanotolla voi olla ruuhkaa, ja asian hoitaminen voi vaatia toimenpiteitä koululla. Varaa aika ja hoida asia kuntoon niin pian kuin mahdollista, jotta asia ehditään käsitellä.

Muualla hankittu lukilausunto

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan sinun pitää itse tulla selvittämään asiaa. Samalla saat tietoa kurssikokeiden erityisjärjestelyistä, jos niihin on tarvetta. Varaa mahdollisimman pian aika lukion erityisopettajan vastaanotolle, jos sinulle on tehty lukitesti jossain muualla, eikä asiaasi ole vielä käsitelty.

Ota vastaanotolle mukaan alkuperäinen lukilausunto. Tarkista, että sinulla on myös alkuperäinen kappale lukilausunnon 2. sivusta mukana. Tarvitset myös ylioppilastutkintolautakunnan päätöksen myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa koulussa.

Lukilausunto yo-kirjoituksissa

Jos sinulla on lukilausunto, mutta et hae erityisjärjestelyjä, voit saada ylioppilaskokeessa arvosanan korotuksen yhdessä aineessa, jos pistemääräsi on riittävän lähellä ylempää arvosanaa.

Pistehyvityksen voi saada erityisjärjestelyistä huolimatta yhdessä aineessa, jos saatu pistemäärä on aivan hylätyn ja hyväksytyn arvosanan rajalla. Lukilausunnon pitää olla lukioaikana hankittu ja sen pitää olla ylioppilastutkintolautakunnan kaavakkeella.