Kurssikoodi muodostuu oppiaineen lyhenteestä, oppimäärän laajuudesta, kurssinumerosta sekä mahdollisesta tarkenteesta tai suoritustavasta.

Kurssikoodi  Oppiaine  Oppimäärän
laajuus 
Kurssinumero  Tarkenne Suoritustapa 
RUB32 RU B3 2    
RUB11kert RU B1 1 kert  
MAA10v MA A (pitkä) 10   v
ÄI5 ÄI   5    

Tarkenteet

kert = kertaava kurssi, opetusta joko 3 päivänä (ma-ke) tai 4 (ma-to) päivänä viikossa. Kurssilla ehditään tehdä enemmän harjoituksia.

v = verkkokurssi

* = esimerkiksi ENA1-6* on omaan tahtiin –opiskelu, jolloin voit valita minkä tahansa kursseista ENA1-6 ja opiskella sitä omassa tahdissa jaksoon sitomattomasti opettajan ohjauksessa. 

Kert-kurssit

Useissa oppiaineissa järjestetään rauhallisesti eteneviä kert-kursseja, joissa opetusta on joko neljänä päivänä viikossa (ma-to) tai kolmena päivänä viikossa (ma-ke). Tunneilla tehdään enemmän harjoituksia kuin tavallisilla kursseilla. Oppisisällön lisäksi harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita ja –taitoja. Mikäli opetusta on neljänä päivänä viikossa, saa kurssista 2 kurssisuoritusta: aineen johdantokurssin ja yhden pakollisen kurssin. Kurssit, joilla on opetusta vain kolmena päivänä viikossa, ovat aineen jatkavia kursseja ja niistä saa vain yhden kurssisuorituksen.

Kert-kursseja järjestetään aineissa ÄI, S2, ENA, RUB1, MA ja reaaliaineissa. Aineen ensimmäiset kert-kurssit (esim. ÄI1kert = ÄI0 ja ÄI1) sisältävät opetusta neljästi viikossa, muut kolmesti. Reaalin kert-kurssilla saa yhden reaalin kurssin suorituksen ja opiskelutaitokurssin OTK1 suorituksen. Lukuvuosittain järjestettävät reaalin kert-kurssit vaihtelevat. Tarkemmin järjestettävät kert-kurssit selviävät kurssirtarjottimesta.

Kert-kurssien sisällöt ja tavoitteet eivät eroa tavallisista vastaavasti kursseista, lähiopetusta on vain tarjolla enemmän. Jokaisen aineen kohdalla on erikseen mainittu siinä järjestettävät kert-kurssit.