Kuvataide (KU)

Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, on suoritettava kuvataidetta ja/tai musiikkia vähintään kaksi kurssia.

Arviointi:

Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset.

Kurssimaksu on 10 euroa/kuvataidekurssi (KU1 ja KU2). 

KU1 Kuvat ja kulttuurit


Keskeiset sisällöt: omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina; vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä; erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista; kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot; kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot; taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt


Keskeiset sisällöt: ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina; luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana; ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot; ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot; luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt