Liikunta/Physical Education (LI)

Lukio-opiskelunsa alle 18-vuotiaana aloittaneille opiskelijoille liikuntakurssi LI1 on pakollinen. Yli 18-vuotiaina opiskelunsa aloittaneille kursseja ei lasketa aikuislukion 44 kurssin minimioppimäärään.

Pakollisella kurssilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin.

LI1 is a compulsory course for students starting their studies under the age of 18. 

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.
Keskeiset sisällöt: Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

LI1 Physical Education

Students learn the importance of physical acivity as part of a healthy lifestyle. The course introduces students to different exercise routines and sporting skills. It can be completed as an independent study unit online or as part of a group course.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI2 Wanhat tanssit

Wanhojen tanssien kurssi on tarkoitettu lukion 2. tai 3. vuosikurssin opiskelijoille. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kurssin aikana hyvän tanssitaidon eri vakiotanssilajeissa ja esiintyy Wanhojen tanssien esityksessä.
Arviointi: Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan osallistuminen tanssiharjoituksiin, motivaatio sekä esiintyminen Wanhojen tanssien esityksessä. Kurssista saa suoritettu/hylätty – merkinnän (S/H). Kurssi ei sisälly minimioppimäärään.