Lukion opinto-ohjaus (LOPO)

LOPO1 Lukion opiskelijan ohjauskurssi

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään oma urapolkunsa sekä antaa käytännön työvälineitä jatko-opintojen suunnitteluun sekä työnhakuun.
Keskeiset sisällöt: opiskelu- ja tiedonhankintataidot, urasuunnittelu, itsetuntemus ja sen kehittäminen, jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät, jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla, yrittäjyys, työelämätietous ja työnhakutaidot ja työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisin sekä kurssiin kuuluvien tehtävien palauttaminen, joiden perusteella opiskelija saa suoritusmerkinnän.