Matematiikka (MA)

Opiskelija valitsee joko pitkän tai lyhyen oppimäärän sen jälkeen kun on suorittanut matematiikan yhteisen oppimäärän kurssin.

Sekä pitkän että lyhyen matematiikan opiskelu aloitetaan kurssilla MAY1, mitä ennen voi käydä halutessaan johdantokurssin MA0, tai vaihtoehtoisesti kurssilla MAY1kert, joka sisältää sekä MAY1 -kurssin ja matematiikan johdantokurssin (MA0). Tämän jälkeen opiskelua jatketaan oppimäärästä riippuen joko kurssilla MAA2 tai MAB2.

Arviointi:

Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin 4-10. Kurssista voi saada myös merkinnän O (osallistunut) tai K (keskeyttänyt). Koulukohtaisista kursseista voi saada myös merkinnän S (suoritettu). Kurssin arvioinnissa huomioidaan kaikki tehty näyttö. Arvosanaan viisi (5) vaaditaan noin kolmasosa maksimipistemäärästä.

Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5.

Kurssien suoritusjärjestys

Suositeltavin tapa on suorittaa kurssit numerojärjestyksessä. Kurssi MAY1 ja sen kanssa vaihtoehtoinen MAY1KERT antavat perusvalmiudet kaikille kursseille.

Opiskelijalla tulee olla käytössään funktiolaskin tai graafinen laskin. 

YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS

MA0 Matematiikan johdantokurssi

Kurssilla kerrataan ja käsitellään lukion kannalta tärkeitä peruskoulussa opetettuja matematiikan keskeisiä käsitteitä, kuten prosentti, potenssi, polynomi, yhtälö ym. Mekaaniset tehtävät ovat etusijalla.

MAY1 Luvut ja lukujonot


Keskeiset sisällöt: reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta; funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta; lukujono; rekursiivinen lukujono; aritmeettinen jono ja summa; logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys; muotoa ax =b, x ∈N olevien yhtälöiden ratkaiseminen; geometrinen jono ja summa.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

MAY1kert

Opetusta neljänä päivänä viikossa ma – to. Kurssilta saa hyvän pohjan tulevia opintoja varten. Sisällöt perustuvat oppiaineen ensimmäisen kurssin MAY1 ja johdantokurssin MA0 sisältöihin. Kurssista on mahdollista saada kaksi kurssisuoritusta MAY1ja MA0.

MA Matematiikka / Mathematics