Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt


Keskeiset sisällöt: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus; ongelmien muotoileminen yhtälöiksi; yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen; ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen; toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

MAB3 Geometria


Keskeiset sisällöt: kuvioiden yhdenmuotoisuus; suorakulmaisen kolmion trigonometria; Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause; kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen; geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

MAB4 Matemaattisia malleja


Keskeiset sisällöt: lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen; potenssiyhtälön ratkaiseminen; eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla; lukujonotmatemaattisina malleina

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys


Keskeiset sisällöt: diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen; regression ja korrelaation käsitteet; havainto ja poikkeava havainto; ennusteiden tekeminen; kombinatoriikkaa; todennäköisyyden käsite; todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

MAB6 Talousmatematiikka


Keskeiset sisällöt: indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia; taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MAB7 Matemaattinen analyysi


Keskeiset sisällöt: graafisia ja numeerisia menetelmiä; polynomifunktion derivaatta; polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen; polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II


Keskeiset sisällöt: normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet; toistokoe; binomijakauma; luottamusvälin käsite

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi


Keskeiset sisällöt: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän kurssit MAY ja MAB2 - MAB6. Kerrataan eri kurssien perusasioita ja syvennetään osaamista eri osa-alueita yhdistävissä, kokoavissa ja myös vaativissa tehtävissä. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeeseen.