Reaaliaineet ()

Lukion reaaliaineet ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto ja terveystieto. Reaaliaineita opiskellessasi saat kattavan kokonaisuuden ihmisestä ajattelevana, tuntevana, tekevänä biologisena olentona, joka on kosketuksissa ympäristönsä kanssa aina mikro- ja makrokosmokseen asti.

Kun valitset reaalin pakolliseksi kirjoitettavaksi aineeksi, valitset etukäteen vain yhden reaaliaineen pakolliseksi. Muita reaaliaineita voit kirjoittaa ylimääräisinä. Ota huomioon oppiaineiden kurssivalinnoissasi jo etukäteen mihin oppiaineeseen tai oppiaineisiin aiot keskittyä. 

KERT-KURSSIT

Reaaliaineissa voidaan järjestää kertaavia kert-kursseja. Näillä kurssseilla on enemmän oppitunteja, jolloin ehditään normaalin kurssisisällön lisäksi harjoitella enemmän opiskelutaitoja ja esseevastaustekniikkaa. Esimerkiksi GE1kert on GE1-kurssi, joka pidetään kahden kurssin laajuisena siten, että se sisältää GE1-kurssin ja opiskelutaitokurssin OTK1. Opiskelutaitotunneilla tehtävät harjoitukset sisältävät GE1-kurssin oppisisältöjä. Kurssit ovat yksi kokonaisuus, eikä niitä voi suorittaa erillisinä. 

RIK1 Reaaliaineiden integraatiokurssi

Reaaliaineiden integraatiokurssi on vuosittain aihepiireiltään vaihtuva reaaliaineiden aihealueita sivuava, opintoja syventävä kurssi.
Keskeiset sisällöt: Reaaliaineiden integraatiokurssi on tarkoitettu tukemaan lukion reaaliaineiden opiskelua ja antamaan syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi kuva jostakin reaaliaineisiin liittyvästä aihepiiristä.
Arviointi: Työskentelymenetelmistä ja kurssien suoritusmuodosta sovitaan kurssin alussa. Reaaliaineiden integraatiokurssista ei tule arvosanaa, vaan suoritusmerkintä (S). Suoritetun kurssin voi sisällyttää lukio-opintojen kurssimäärään (44/48 kurssia) Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää ennalta sovittujen tehtävien suorittamista ja läsnäolosääntöjen noudattamista.