Kemia/Chemistry (KE)

Opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Kemian kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä ja kursseilla tarvitaan taulukkokirja sekä laskin. Kannettavan tietokoneen tai tabletin mukana pito tunneilla on suositeltavaa.

Chemistry KE1 and KE2 are taught in English and Finnish. KE20-24 are taught in English. All other courses are taught in Finnish only. 

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssi kertaa peruskoulussa opetetun kemian ja syventää perustaitojen osaamista. Kurssilla keskitytään atomin ja molekyylien ominaisuuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. atomin rakenne, jaksollisen järjestelmän käyttö, kemialliset sidokset ja työturvallisuus.
Arviointi: Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on aineen rakenteiden, ominaisuuksien ja niiden välisten yhteyksien osaaminen. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös sisällön hallintaa käsitteellisellä tasolla.

KE1 Chemistry everywhere


Keskeiset sisällöt: Structure of atoms and the basics of the periodic table of the elements, properties of elements and compounds, explaining properties of matter through the structures of matter, chemical bonding and polarities, laboratory safety, separation processes, the properties of substances: examining, observing and making conclusions.
Arviointi: Evaluation is based on the general objectives of the teaching of chemistry emphasising the course-based objectives and contents. The feedback given during the learning process supports the students in developing and understanding their own abilities in chemistry. Evaluation depends on performance on many different areas and in observing the student’s conceptual and methodological knowledge and skills.

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla käsitellään orgaaninen kemia sekä tutustutaan kemian peruslaskuihin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. liuokset, analysointimenetelmät, orgaaniset yhdisteet, isomeria ja kemian peruslaskut.
Arviointi: Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on osattava yksinkertaisia elämän kemian rakenteita ja niiden sovelluksia arkielämään. Kiitettävään osaamiseen vaaditaan kurssin sisällön hallitsemista käsitteellisesti ja laskennallisesti.

KE2 Chemistry of humans and environment


Keskeiset sisällöt: Organic compounds such as hydrocarbons and oxygen and nitrogen containing organic compounds, modelling their structures and representing them with different models, molecular geometry and isomerism, explaining properties of organic compounds by their structure, amount of substance and concentration, using chemical tools and reagents and preparation of solutions.
Arviointi: Evaluation is based on the general objectives of the teaching of chemistry emphasising the course-based objectives and contents. The feedback given during the learning process supports the students in developing and understanding their own abilities in chemistry. Evaluation depends on performance on many different areas and in observing the student’s conceptual and methodological knowledge and skills.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KE3 Reaktiot ja energia

Kurssilla tarkastellaan kemiallisia reaktiota ja niihin liittyviä asioita. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. reaktioyhtälön käyttö, reaktiomekanismit, kemiallinen energia, reaktionopeus, katalyytit, reaktiotyypit ja kaasujen käyttäytyminen.
Arviointi: Kurssin läpäisyn minimivaatimuksena on ymmärtää kemiallisten reaktioiden lainalaisuudet. Kiitettävään osaamiseen tarvitaan myös vaativien laskennallisten reaktiomekanismien hallintaa.

KE4 Materiaalit ja teknologia

Kurssilla tutustutaan metallien kemiaan, yhdisteisiin ja polymeereihin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. metallit, sähkökemia, hapetusluvut, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metalliyhdisteet, epämetalliyhdisteet ja polymeerit.
Arviointi: Minimivaatimuksena kurssin suorittamiselle on ymmärrettävä materiaalien kemiallista koostumusta ja materiaalien reaktioita. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös käsitteellistä soveltamista.

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Kurssilla pyöritetään kemiallista tasapainoa sekä tutustutaan kemian työskentelymenetelmiin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. titraus, pH, tasapainovakioiden käyttö, tasapainon laskeminen ja puskuriliuokset.
Arviointi: Minimivaatimuksena on tasapainokemian lainalaisuuksien ymmärtäminen. Kiitettävään suorittamiseen vaaditaan vaativien tehtävien käsittelytaitoa.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

KE6 Bio-orgaaninen kemia

Kurssin tavoite on kuroa umpeen se aukko, joka jää biologian ja kemian opetuksen väliin sekä tarjota tietotaito ymmärtää biologisten systeemien, kuten ihmisen, toimintaa molekyylitasolla. Kurssista on hyötyä biotieteisiin, ympäristötieteisiin, lääketieteisiin tai kemian aloille pyrkiville sekä biologian ja kemian kirjoittajille.
Arviointi: Minimivaatimuksena kurssin suorittamiselle on, että ymmärtää biosynteesien toimintaa sekä yleisiä biologisia rakenteita. Kiitettävään arvosanaan vaaditaan myös käsitteellistä soveltamista.

KE7 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssi valmentaa kemian ylioppilaskokeeseen ja sillä kerrataan koko lukion kemian oppimäärä sekä vastaustekniikka kemian kysymyksiin. Kurssi ei ole pakollinen, mutta HYVIN SUOSITELTAVA jokaiselle kemian kirjoittajalle.