Venäjä (VEA)

VEA1 Kieli ja maailmani

Kurssilla kerrataan perussanastoa ja –rakenteita sekä pohditaan kielenopiskelutaitoja.
Keskeiset sisällöt: jokapäiväinen elämä ja henkilökohtainen kanssakäyminen; verbien käyttö ja peruslauserakenteet
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä

VEA2 Ihminen verkostoissa

Kurssilla vahvistetaan suullista ilmaisua sekä perussanastoa ja –rakenteita.
Keskeiset sisällöt: ihmissuhteet ja hyvinvointi muuttuvassa maailmassa; substantiivien ja
verbien taivutus ja käyttö
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio

VEA3 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla kehitetään monilukutaitoa sekä käsitellään eri tekstilajeja. Sanasto ja rakennetietoisuus laajenee.
Keskeiset sisällöt: kulttuuriset ilmiöt, mediat, luova toiminta; adjektiivien ja adverbien käyttö
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio ja kirjoitelma

VEA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa, käsitellään yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niihin liittyvää sanastoa ja rakenteita.
Keskeiset sisällöt: yhteiskunta ilmiöineen ja rakenteineen, yksilön ja yhteisön suhteet, verbien aspektit
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio ja tiivistelmä

VEA5 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla luetaan vaativia tieteeseen, eri tiedonaloihin ja yhteiskunnan tulevaisuudennäkymiin liittyviä tekstejä. Harjaannutaan jakamaan tietoon tai mielipiteisiin perustuvia näkökantoja. Opetellaan näihin teemoihin liittyviä rakenteita sekä sanastoa.
Keskeiset sisällöt: arkipäivän ilmiöistä teknologian kehitysaskeliin, argumentointivalmiudet, pronominit
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio ja kirjoitelma

VEA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa työelämän ja sosiaalisten taitojen näkökulmasta. Luetaan vaativia tekstejä opiskeluun, työelämään ja talouteen liittyen. Harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin.
Keskeiset sisällöt: jatko-opinnot ja työelämä, toimeentulo ja talous, lukusanat, passiivi, liikeverbit
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio ja kirjoitelma

Valtakunnalliset syventävät kurssit

VEA7 Kestävä elämäntapa

Kurssilla käsitellään monipuolisesti erilaisia tekstilajeja.
Keskeiset sisällöt: kestävä kehitys, ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä
Arviointi: tuntityöt sekä loppukoe, jossa sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullunymmärtämisosio ja tiivistelmä

VEA8 Viesti ja vaikuta puhuen

Harjoitellaan suullista viestintää monipuolisesti eri tilanteissa. Kerrataan jo opittua sanastoa ja kielioppia.
Keskeiset sisällöt: puheviestinnän strategiat, opittujen rakenteiden ja sanaston kertaus
Arviointi: suullisen kielitaidon koe

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

VEA9 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kerrataan kielioppirakenteita ja sanastoa sekä tehdään ylioppilaskokeen tehtäviä.
Keskeiset sisällöt: ylioppilaskokeen harjoitteleminen, kieliopin kertaus
Arviointi: ylioppilaskokeen tyyppinen loppukoe