LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opiskelun pitää perusasteella, toisella asteella ja korkeakouluissa perustua valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittuihin opetussuunnitelmiin. 

Opetussuunnitelmassa kuvataan mm. oppiaineen ja kurssien tavoitteet, keskeiset sisällöt, pakolliset kurssit, työskentelymenetelmät sekä oppimisen arviointi. Opetussuunnitelmalla varmistetaan opetuksen sisällön yhteneväisyys oppilaitoksesta riippumatta. Opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin voi tutustua Opetushallituksen www-sivuilla.

Eiran aikuislukion opetussuunnitelma on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Touko Voutilaisen koulusäätiön hallitus hyväksyi valmistuneen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 30.7.2016. Siirtymäaika opetussuunnitelmaan oli opiskelijalla kolme vuotta. 30.6.2019 jälkeen noudatetaan kaikkien opiskelijoiden kohdalla uutta opetussuunnitelmaa.

Koulun toiminta perustuu yhdessä laadittuihin opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelman pohjalta laaditaan lukuvuosittainen suunnitelma opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta.

HUOM! Lukion suorittaminen vanhan opetussuunnitelman mukaan on päättynyt

Lukion uusi opetussuunnitelma tuli voimaan elokuussa 2016. Vanhan opetussuunnitelman (kurssien lyhenteissä on perässä w) mukaan opiskeleville sovittiin kolmen vuoden siirtymäaika opintojen loppuunsaattamiseksi. Siirtymäaika on päättynyt lukuvuoden 2018-2019 lopussa. Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opiskelu on mahdollista ainoastaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Kesän 2019 aikana kaikki vanhan opetussuunnitelman mukaan vielä koko tutkintoa tai tutkinnon osaa tekevät opiskelijat siirretään automaattisesti uuteen opetussuunnitelmaan eli suoritetut kurssit siirtyvät vastaavuustaulukon mukaisesti uusille paikoilleen (katso vastaavuustaulukko koulun kotisivuilta: eira.fi/vastaavuustaulukko). Huomioithan tämän opintojen suunnittelussa.