LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opiskelun pitää perusasteella, keskiasteella ja korkeakouluissa perustua valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittuihin opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmassa kuvataan mm. oppiaineen ja kurssien tavoitteet, keskeiset sisällöt, pakolliset kurssit, työskentelymenetelmät sekä oppimisen arviointi. Opetussuunnitelmalla varmistetaan opetuksen sisällön yhteneväisyys oppilaitoksesta riippumatta.

Opetushallitus käynnisti nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016. Opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin voi tutustua opetushallituksen sivuilla.

Eiran aikuislukion opetussuunitelma on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Touko Voutilaisen koulusäätiön hallitus hyväksyi valmistuneen uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 30.7.2016.

Koulun toiminta perustuu yhdessä laadittuihin opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelman pohjalta laaditaan lukuvuosittainen suunnitelma opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta.

Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan syyslukukauden 2016 alussa sekä lukiossa että perusopetuksessa. Uudet opiskelijat aloittavat opiskelunsa uuden opetussuunnitelman eli LOPSin mukaan; vanhat, jo opinnoissaan edenneet opiskelijat voivat valita vanhan tai uuden opintosuunnitelman opintojensa loppuun suorittamiseksi. Jos vaihdat opetussuunnitelmaa, tutustu huolellisesti Eiran aikuislukion siirtymäohjeeseen ja kurssien vastaavuustaulukkoon.