OPINTOJEN SUORITTAMINEN AIKUISLUKIOSSA

Eiran aikuislukiossa voi opiskella kun on täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut peruskoulun. Eiran aikuislukiossa opiskellaan tutkintotavoitteisena opiskelijana tai aineopiskelijana. Alle 18-vuotias voidaan ottaa aikuislukion opiskelijaksi vain hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.  

Eiran aikuislukiossa noudatetaan aikuislukion opetussuunnitelmaa, jonka mukaan lukion oppimäärä on vähintään 44 kurssia. Lukio-opinnot voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. 

Opiskelija on itse päävastuussa opintojen etenemisestä ja niiden seuraamisesta.