Lukion oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärä sisältää aikuislukiossa vähintään 44 kurssia. Lukio-opetuksen oppimäärä koostuu pakollisista valtakunnallisista ja paikallisista syventävistä kursseista. Aikuislukion oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä opiskelijan valitsemien vähintään viiden (5) valtakunnallisen syventävän kurssin suorittamista sekä muiden kurssien suorittamista siten, että vähintään 44 kurssin vaatimus täyttyy.

Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana aikuisten oppimäärän mukaan (Eirassa tai jossain muussa aikuislukiossa) ennen 1.1.2017, tulee hänen suorittaa vähintään 48 kurssia eli edellä mainitun 44 kurssin lisäksi vähintään 4 kurssia seuraavista oppiaineista: liikuntaa (1 kurssi), terveystietoa (1 kurssi) ja kuvataidetta ja/tai musiikkia yhteensä 2 kurssia.