Opintojen suoritustahti

Lukion oppimäärä (44+4*)kurssia) on laajuudeltaan kolmevuotinen. Normaali etenemistahti sen suorittamiseksi on 4 kurssia yhdessä jaksossa.

  •   1. lukuvuosi 20 kurssia = 4 kurssia / jakso
  •   2. lukuvuosi 20 kurssia = 4 kurssia / jakso
  •   3. lukuvuosi 4-8 kurssia = 4 kurssia / jakso ja yo-kirjoitukset hajautetusti kahden jakson aikana
Oppimäärä tulee suorittaa kuitenkin enintään neljässä (4) vuodessa. 
 
Jos opinnot eivät valmistu neljän opintovuoden kuluessa, opinnot voi jatkaa loppuun aineopiskelijana. Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodessa. Maksua vastaan voi eri oppiaineidn kursseja opiskella rajoituksetta.
---------
*) Kun opiskelija on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana aikuisten oppimäärän mukaan (Eirassa tai jossain muussa aikuislukiossa) ennen 1.1.2017, tulee hänen suorittaa lisäksi vähintään 4 kurssia seuraavista oppiaineista: liikunnasta (1 kurssi), terveystiedosta (1 kurssi) sekä kuvataiteesta ja/tai musiikista (yht. 2 kurssia).