OPINTO-OHJAUS

Jokainen tutkinto-opiskelija tapaa oman opinto-ohjaajansa (omaopon) alkuohjauksessa. Alkuohjauksessa laaditaan opintosuunnitelma.