OPINTO-OHJAUS

Jokainen tutkinto-opiskelija osallistuu opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen pakolliseen alkuperehdytykseen ja laatii opintojensa alussa opintosuunnitelman.

Alkuperehdytys

Alkuperehdytyksen ajat sekä tutkinto- että aineopiskelijalle löytyvät kohdasta perehdytykset

Opintosuunnitelma

Lukion opiskelija - muistathan täyttää Wilmassa lukion opintosuunnitelma -lomakkeen

Opintosuunnitelma tehdään Wilmassa. Eiran aikuislukiossa on kevään 2020 aikana kehitetty Lukion opintosuunnitelma -lomake, jonka tarkoituksena on helpottaa opintojen suunnnittelua ja seuraamista opintojen aikana. Lomakkeen avulla hahmotellaan opiskelurytmi ja opiskeluun tarvittava kokonaisaika.

Opintosuunnitelma laaditaan osio kerrallaan omien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. Opinto-ohjaaja ja koulun muu henkilökunta auttavat opintojen suunnittelussa.

Apua opintosuunnitelman tekoon saa opinto-ohjaajilta. Lukion opintosuunnitelma tulee jokaisella olla täytettynä kirjoituksiin ilmoittautuessa.

 Opintosuunnitelmainfot

Opinto-ohjaajien vastaanotto lukuvuonna 2021-22

(Valitse opinto-ohjaaja sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan)

  • A-G ja LUVA: Marja Tolonen
  • H, I, K ja Konservatorio ja viittomakieliset: Tuija Ilmivalta
  • L, M, N sekä baletti ja Urhea: Minna Dallyn
  • O, P ja Perho: Hilkka Koskimäki
  • J, Q-U, X-Ö: Tiina Ahonen
  • V, W: Katariina Rintala 1.8.-31.10.2021
  • V, W: Kalle Vihtari, toimivapaalla 1.8.-31.10.2021