OPINTO-OHJAUS

Jokainen tutkinto-opiskelija tapaa oman opinto-ohjaajansa (omaopon) alkuohjauksessa. Alkuohjauksessa laaditaan opintosuunnitelma. 

Opinto-ohjaajien vastaanotto lukuvuonna 2020-21

(Valitse opinto-ohjaaja sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan)

  • A-G ja LUVA: Marja Tolonen, Iso Roobertinkatu, 4. krs, R405
  • H-K sekä Konservatorio ja viittomakieliset: Kalle Vihtari, Laivurinkatu, 1. krs, huone 10
  • L-O sekä baletti ja Urhea: Minna Dallyn, Laivurinkatu, 1. krs, huone 9
  • P-T ja Perho: Hilkka Koskimäki, Laivurinkatu, 1. krs, huone 8
  • U-Ö: Katariina Rintala, Laivurinkatu, 1. krs