OPINTO-OHJAUS

Jokainen tutkinto-opiskelija osallistuu opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen pakolliseen alkuperehdytykseen ja laatii opintojensa alussa opintosuunnitelman.

Alkuperehdytys

Alkuperehdytyksen ajat sekä tutkinto- että aineopiskelijalle löytyvät kohdasta perehdytykset

Lukion opiskelija - muistathan täyttää Wilmassa lukion opintosuunnitelma -lomakkeen

Opintosuunnitelma tehdään Wilmassa. Eiran aikuislukiossa on kevään 2020 aikana kehitetty Lukion opintosuunnitelma -lomake, jonka tarkoituksena on helpottaa opintojen suunnnittelua ja seuraamista opintojen aikana. Lomakkeen avulla hahmotellaan opiskelurytmi ja opiskeluun tarvittava kokonaisaika.

Opintosuunnitelma laaditaan osio kerrallaan omien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. Opinto-ohjaaja ja koulun muu henkilökunta auttavat opintojen suunnittelussa.

Apua opintosuunnitelman tekoon saa opinto-ohjaajilta opintosuunnitelman etäinfoissa. Lukion opintosuunnitelma tulee jokaisella olla täytettynä kirjoituksiin ilmoittautuessa.

Etäinfot opintosuunnitelman tueksi

Opinto-ohjaajat järjestävät etäinfoja, joissa kerrotaan lukion opintosuunnitelman täyttämisestä.

Etäinfojen aikataulu ja osallistumislinkki >> Opintosuunnitelmainfot

Opinto-ohjaajien vastaanotto lukuvuonna 2020-21

(Valitse opinto-ohjaaja sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan)

  • A-G ja LUVA: Marja Tolonen, Iso Roobertinkatu, 4. krs, R405
  • H-K sekä Konservatorio ja viittomakieliset: Kalle Vihtari, Laivurinkatu, 1. krs, huone 10
  • L-O sekä baletti ja Urhea: Minna Dallyn, Laivurinkatu, 1. krs, huone 9
  • P-T ja Perho: Hilkka Koskimäki, Laivurinkatu, 1. krs, huone 8
  • U-Ö: Katariina Rintala, Laivurinkatu, 1. krs