OPISKELU AINEOPISKELIJANA

Aineopiskelija opiskelee yksittäisiä aineita tai kursseja aikuislukiossa. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat.

Lukuvuosikohtainen aineopiskelumaksu on 100 euroa. Toisessa koulussa kirjoilla oleville opiskelijoille aineopiskelumaksu on 150 euroa. Ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat joutuvat maksamaan aineopiskelumaksun lisäksi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät maksut. Kesäopinnoista on erilliset maksut.