OPISKELU AINEOPISKELIJANA

Aineopiskelija opiskelee yksittäisiä aineita tai kursseja aikuislukiossa. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat.

Lukuvuosikohtainen aineopiskelumaksu on 100 euroa. Toisessa toisen asteen oppilaitoksessa kirjoilla oleville opiskelijoille aineopiskelumaksu on 80 euroa/lähikurssi ja 120 euroa/verkkokurssi. Ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat joutuvat maksamaan aineopiskelumaksun lisäksi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät maksut. Kesäopinnoista on erilliset maksut.