OPISKELU AINEOPISKELIJANA

Aineopiskelija opiskelee yksittäisiä aineita tai kursseja aikuislukiossa. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat.

Lukuvuosikohtainen aineopiskelumaksu on 100 euroa (sisältää materiaalimaksun). Toisessa koulussa kirjoilla oleville opiskelijoille aineopiskelumaksu on 150 euroa. Ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat joutuvat maksamaan aineopiskelumaksun lisäksi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät maksut. Kesäopinnoista on erilliset maksut.

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen ja kirjautuminen tapahtuu aina henkilökohtaisesti koulun toimistossa. Ennen ilmoittautumista on hyvä täyttää aineopiskelijan esitietolomake koulun www-sivuilta. Ilmoittautumiseen tarvitaan mukaan kuvallinen henkilötodistus tai passi sekä rahaa tai pankkikortti aineopiskelumaksun suorittamista varten. Kirjautuminen opiskelijaksi kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen opiskelun aloittamista. 

Läsnäoloilmoitus lukuvuodelle

Lukuvuoden alkaessa on aina ilmoittauduttava koululle läsnä olevaksi. Läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija merkitään opintorekisteriin ja opiskelijan tunnukset koulun sähköisiin palveluihin aktivoidaan.

Aineopiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle toimistossa. Kuitti aineopiskelijan lukuvuosimaksusta on näytettävä ilmoittautuessa tai maksun voi maksaa toimistossa kortilla tai käteisellä. Kuitin voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimisto@eira.fi. Sähköpostiviestiin pitää nimen lisäksi merkitä opiskelijanumero. Samalla voi myös ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot.

Ohjauspalvelut aineopiskelijalle

Aineopiskelijoille on tarjolla aineopiskelijoiden infot. Infoissa saat opinto-ohjaajalta tietoa aineopiskeluun liittyvistä asioista. Aineopiskelijoille ei ole tarjolla yksilöohjausta - jos sinulla on opintoihin liittyviä kysymyksiä, niin olet tervetullut aineopiskelijoiden infoihin! Ilmoittautessasi opiskelijaksi sinulle varataan aika aineopiskelijoiden infoon.

Aineopiskelijoiden infotilaisuuksista tiedotetaan koulun kalenterissa, infotv:ssä, somekanavilla sekä koulun kotisivuilla.

Aineopiskelijan ilmoittautuminen kursseille

Aineopiskelijalla on käytettävissään koko Eiran aikuislukion kurssitarjonta. Ajantasainen kurssitarjotin löytyy koulun kotisivuilta www.eira.fi/lukio tai Wilmasta. 

Kursseille ilmoittaudutaan ennakkoon Wilmassa.  Kurssipaikan varmistamiseksi on oltava paikalla ensimmäisellä tunnilla.

Kursseille ilmoittautuminen Wilmassa on porrastettu niin, että tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat ensin. Osa kursseista voi täyttyä jo tutkinto-opiskelijoista. Myös joissain verkkokursseissa on rajattu opiskelijamäärä.

Aineopiskelijan ilmoittautuminen kursseille lukuvuonna 2018-19

 JAKSO    ILMOITTAUTUMINEN
JAKSO     ALKAA        PÄÄTTYY

1               17.8.            24.8.
2               2.10.          11.10.
3               27.11.          6.12.
4               22.1.            7.2.
5               26.3.            9.4.

Aineopiskelijaksi toisesta oppilaitoksesta

Jos opiskelija on Eiran aikuislukiossa suorittamassa kursseja, jotka on tarkoitus hyväksilukea toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon, asiasta on sovittava etukäteen oman oppilaitoksen edustajien kanssa. Kurssiaikataulut ja arvioinnin toteuttamiset tehdään kaikille opiskelijoille yhtä aikaa Eiran aikuislukion aikataulutun mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon täydentäminen tai arvosanan korottaminen

Jos opiskelija haluaa korottaa tai täydentää ylioppilastutkintoa, on ensisijaisesti otettava yhteyttä siihen oppilaitokseen, josta on valmistunut ylioppilaaksi. Jos tutkintoa korottaa tai täydentää Eiran aikuislukiossa, edellytämme, että opiskelija suorittaa meillä neljä (4) valtakunnallista syventävää tai pakollista kurssia (kurssit tulee olla tehtynä ennen kirjoituksiin menemistä).

Opiskelijaksi ilmoittautuessa on toimitettava kaikki todistukset aikaisemmista ylioppilaskirjoituksista koulun toimistoon. Perehdy etukäteen ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin yo-tutkinnon täydentämisestä sekä korottamisesta ylioppilaslautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa rehtorin infolla (infot loka- ja huhtikuussa). Aineopiskeluinfoissa saat tietoa myös ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisista. Aineopiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu yo-opintosihteerin luona (ajanvaraus koulun www-sivujen kautta).

Lukion päättötodistuksen korottaminen ja täydentäminen

Jos olet aikeissa korottaa lukion päättötodistusta, ilmoita asiasta opiskelijaksi ilmoittautuessasi koulun toimistoon. Toimistosta saa ohjeet korotus- ja täydennyssuunnitelmaan. Suunnitelma tulee tarkistuttaa opinto-ohjaajalla aineopiskeluinfossa. Suunnitelman tekemistä varten tulee olla mukana kopio lukion päättötodistuksesta.

Kun täydennys- tai korotusohjelma on valmis, varataan aika opinto-ohjaajalle todistuksen tilaamista varten. Tätä varten opinto-ohjaajilta on koulun kotisivuilta varattavissa palvelu "lukion päättötodistuksen korotustodistuksen tilaaminen (aineopiskelijat)". Varaa aika sukunimesi aakkosten mukaiselle opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaajan tapaamisessa tulee olla mukana korotus- tai täydennysohjelma, alkuperäinen lukion päättötodistus sekä viimeisin jaksotodistus. Tärkeää on huomata, että joihinkin oppilaitoksiin tarvitaan korotetut arvosanat jo hakuaikana.

Ilmoita viimeistään 4. jakson palautepäivänä opinto-ohjaajalle, jos haluat lukuvuoden aikana korotetuista arvosanoista todistuksen. Todistuksia ei kirjoiteta kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen.  

Erityisjärjestelyt

Aineopiskelijat eivät ole oikeutettuja erityisjärjestelyihin kokeissa eiväkä yioppilaskirjoituksissa.