Tutkinnon täydentäminen tai arvosanojen korottaminen

Ylioppilastutkinnon täydentäminen tai arvosanan korottaminen

Lain ylioppilastutkinnosta 502/2019 mukaan koululla, josta opiskelija on valmistunut, on velvollisuus ottaa opiskelija korottamaan tai täydentämään ylioppilastutkintoa.

Voit korottaa yo-arvosanoja tai täydentää tutkintoa Eiran aikuislukiossa, jos

  • Olet valmistunut Eiran aikuislukiosta ylioppilaaksi. Lukuvuoden aineopiskelumaksu (100€) tulee olla maksettu ennen ilmoittautumista yo-kokeeseen.

  • Olet valmistunut toisesta lukiosta ylioppilaaksi, mutta suorittanut Eiran aikuislukion aineopiskelijana kuluvan lukuvuoden aikana ennen yo-ilmoittautumista kirjoitettavassa  aineessa vähintään kaksi (2) pakollista tai valtakunnallista syventävää kurssia hyväksytysti (arvosanat 5-10; huom! abikurssit eivät ole valtakunnallisia syventäviä kursseja) ja mikäli Eiran aikuisllukion muut toimintaedellytykset sallivat.

    Esimerkiksi, jos kirjoitat 2 ainetta, tulee kummastakin olla tehtynä 2 kurssia eli yhteensä 4 kurssia. Aineopiskelijoiden kirjoitusoikeus katsotaan erikseen jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä ja koulu pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja.


Lisäksi sinun tulee toimittaa Eiran aikuislukioon kaikki ylioppilastutkintolautakunnan myöntämät hyväksytyt erityispäätökset, mikäli sinulle on sellaisia myönnetty, ennen kuin päätös osallistumisoikeuden myöntämisestä voidaan tehdä.

Aineopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelun tukeen opintojensa aikana, mutta valmiiksi myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon kirjoituksissa, jos se vain on mahdollista Eiran aikuislukion resursseilla. Mikäli Eirassa ei ole mahdollista toteuttaa vanhassa koulussa myönnetttyjä erityisjärjestelyitä, eikä niistä ole yhteisellä sopimuksella mahdollisuutta poiketa, opiskelijalla on edelleen oikeus osallistua kirjoituksiin vanhassa koulussaan.

Huom; voit myös opiskella kursseja Eirassa, mutta suorittaa korottamisen ja täydentämisen vanhassa koulussasi.

  • Lukio, jossa suoritit ylioppilaskirjoitukset, on lakkautettu eikä koulutuksenjärjestäjä järjestä enää lukiokoulutusta ja Eiran aikuislukio on maantieteellisesti lähin lukio asuinpakkkakunnallasi.

Opiskelijaksi ilmoittautuessa on toimitettava kaikki todistukset aikaisemmista ylioppilaskirjoituksista koulun toimistoon. Perehdy etukäteen ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin yo-tutkinnon täydentämisestä sekä korottamisesta ylioppilaslautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa rehtorin infolla (infot loka- ja huhtikuussa). rehtorin infoja pidetään kaksi kertaa vuodessa (loka- ja huhtikuussa) ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen alkua. Siellä jaetaan ilmoittautumislomakkeet ja kerrotaan kaikki seuraavan tutkintokerran keskeiset päivämäärät ja säännökset.

Juuri ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista pidetään abi-info, jossa kokeisiin ilmoittautuneille kerrotaan yo-kokeiden käytännön järjestelyistä. Molemmat infot ovat pakollisia yo-kokeisiin osallistujille.

Kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat voivat harjoitella oman koneensa boottausta Abitti-järjestelmään Laivurinkadun Abitti-pisteessä, osallistumalla Abitti-bootcampeihin (tiedotus infotv:ssä ja kalenterissa) ja tarvittaessa käydä hakemassa apua it-pajasta (kts.kurssitarjotin). Kaikilla ilmoittautuneilla on osallistumisvelvollisuus yo-infoihin (yo-yleisinfo ja abi-info).

Jokaisen on tuotava oma kannettava tietokone sekä tarvittavat oheislaitteet ylioppilaskirjoituksiin sekä noudatettava muita koulun sääntöjä. 

Lukion päättötodistuksen korottaminen ja täydentäminen

Jos olet aikeissa korottaa lukion päättötodistusta, ilmoita asiasta opiskelijaksi ilmoittautuessasi koulun toimistoon. Toimistosta saa ohjeet korotus- ja täydennyssuunnitelmaan. Suunnitelma tulee tarkistuttaa opinto-ohjaajalla aineopiskeluinfossa. Suunnitelman tekemistä varten tulee olla mukana kopio lukion päättötodistuksesta.

Kun täydennys- tai korotusohjelma on valmis, varataan aika opinto-ohjaajalle todistuksen tilaamista varten. Tätä varten opinto-ohjaajilta on koulun kotisivuilta varattavissa palvelu "lukion päättötodistuksen korotustodistuksen tilaaminen (aineopiskelijat)". Varaa aika sukunimesi aakkosten mukaiselle opinto-ohjaajalle. Opinto-ohjaajan tapaamisessa tulee olla mukana korotus- tai täydennysohjelma, alkuperäinen lukion päättötodistus sekä viimeisin jaksotodistus. Tärkeää on huomata, että joihinkin oppilaitoksiin tarvitaan korotetut arvosanat jo hakuaikana.

Ilmoita hyvissä ajoin opinto-ohjaajalle, jos haluat lukuvuoden aikana korotetuista arvosanoista todistuksen.