Lukuvuodelle ilmoittautuminen

Lukuvuoden alkaessa on aina ilmoittauduttava koululle läsnä olevaksi. Läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija merkitään opintorekisteriin ja opiskelijan tunnukset koulun sähköisiin palveluihin aktivoidaan.

Kaikki koulussa jo opiskelevat lukion tai ammattilukion tutkintoja suorittavat opiskelijat kirjataan automaattisesti läsnä olevaksi tulevalle lukuvuodelle.  Jos et jatka opintoja, ilmoita siitä toimistoon hyvissä ajoin.  

Tutkintotavoitteisena opiskelijana voi olla vain yhdessä oppilaitoksessa kerrallaan.

Uudet opiskelijat merkitään läsnä oleviksi kouluun kirjoittautumisen yhteydessä. Opiskeluoikeus Eiran aikuislukiossa alkaa kouluun ilmoittautumisen jälkeen ensimmäisenä koulupäivänä (opintojen aloituspäivä). Opiskeluoikeus jatkuu automaattisesti seuraavana lukuvuotena, mikäli neljän vuoden enimmäisaika ei ole täyttynyt.

Aineopiskelijat, neljän vuoden enimmäisopiskeluajan ylittäneet sekä eronneeksi katsotut opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuodelle Wilman lomakkeella ennen 15.9., tämän jälkeen toimistossa. Aineopiskelija saa aineopiskelumaksusta laskun sähköpostiinsa. Vain Eirassa kirjoilla olevan aineopiskelijan lukuvuosimaksu on 100 €. Toisessa toiseen asteen oppilaitoksessa kirjoilla olevilta , enimmäisopiskeluajan ylittäneiltä sekä valmistuneen tutkinnon täydentäjiltä ja korottajilta aineopiskelun kurssille ilmoittautumismaksu on 50€/lähikurssi ja 80€/verkkokurssi. Lasku lähetetään kurssille ilmoittautuneille. Jos ei osallistu kurssille tai jättää kurssin kesken, rahoja ei palauteta.