Opintojen keskeytyminen

Opinnot voi keskeyttää väliaikaisesti. Keskeyttämisestä on aina ilmoitettava toimistoon. Keskeyttämisaikaa ei tällöin lueta lukion opiskeluaikaan, joka on enimmillään 4 vuotta. Syitä opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen voivat olla muun muassa äitiysloma, armeija, pitkä matka tai siirtyminen työelämään tai toiseen kouluun. Jos koulu ei saa ilmoitusta opintojen keskeytymisestä, opiskeluaikaa kuluu hukkaan siihen asti, kunnes opiskelija katsotaan lain mukaan eronneeksi. 

Lukiolain mukaan opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän on pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi syyslukukaudelle 15.9. tai kevätlukukaudelle 15.1. mennessä tai jos hän ei ole puolen vuoden aikana opiskellut yhtään kurssia.  

Jos alle 25-vuotias tutkinto-opiskelija keskeyttää opinnot tai katsotaan eronneeksi, keskeytyksen syy ei ole tiedossa ja opiskelijaa ei tavoiteta, koulu ilmoittaa opiskelijan yhteystiedot etsivän nuorisotyön toimijoille. Tähän koulun velvoittaa nuorisolaki. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat mahdollisuus nuorelle, joka haluaa apua tilanteensa kartoittamiseksi ja oikeiden palveluiden ja koulutusten löytämiseksi.