OPISKELU VARSINAISENA ELI TUTKINTOTAVOITTEISENA OPISKELIJANA

Ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelija on varsinainen eli tutkinto-opiskelija. Tutkinto-opiskelija suorittaa lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon. Ammattitutkinnon suorittaneen opiskelijan ei tarvitse suorittaa lukion koko oppimäärää. Opinto-ohjaaja auttaa opintojen suunnittelussa. 

Lukion oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärä sisältää aikuislukiossa vähintään 44 kurssia. Lukio-opetuksen oppimäärä koostuu pakollisista valtakunnallisista ja paikallisista syventävistä kursseista. Aikuislukion oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä opiskelijan valitsemien vähintään viiden (5) valtakunnallisen syventävän kurssin suorittamista sekä muiden kurssien suorittamista siten, että vähintään 44 kurssin vaatimus täyttyy.

Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana aikuisten oppimäärän mukaan (Eirassa tai jossain muussa aikuislukiossa) ennen 1.1.2017, tulee hänen suorittaa vähintään 48 kurssia eli edellä mainitun 44 kurssin lisäksi vähintään 4 kurssia seuraavista oppiaineista: liikuntaa (1 kurssi), terveystietoa (1 kurssi) ja kuvataidetta ja/tai musiikkia yhteensä 2 kurssia.

Jos alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittanut opiskelija on siirtynyt aikuislukion opiskelijaksi vasta vuonna 2017, ovat oppiaineet liikunta, kuvataide, musiikki ja terveystieto vapaaehtoisia.

Opintojen suoritustahti

Lukion oppimäärä (44+4*)kurssia) on laajuudeltaan kolmevuotinen. Normaali etenemistahti sen suorittamiseksi on 4 kurssia yhdessä jaksossa.

  •   1. lukuvuosi 20 kurssia = 4 kurssia / jakso
  •   2. lukuvuosi 20 kurssia = 4 kurssia / jakso
  •   3. lukuvuosi 4-8 kurssia = 4 kurssia / jakso ja yo-kirjoitukset hajautetusti kahden jakson aikana
Oppimäärä tulee suorittaa kuitenkin enintään neljässä (4) vuodessa. Tarvittaessa 4. opintovuoden tarpeesta voi tehdä selvityksen Wilmassa.
 
Jos opinnot eivät valmistu neljän opintovuoden kuluessa, opinnot voi jatkaa loppuun aineopiskelijana. Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodessa. Maksua vastaan voi eri oppiaineidn kursseja opiskella rajoituksetta.
---------
*) Kun opiskelija on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana aikuisten oppimäärän mukaan (Eirassa tai jossain muussa aikuislukiossa) ennen 1.1.2017, tulee hänen suorittaa lisäksi vähintään 4 kurssia seuraavista oppiaineista: liikunnasta (1 kurssi), terveystiedosta (1 kurssi) sekä kuvataiteesta ja/tai musiikista (yht. 2 kurssia).