Lukion oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia. Lukio-opetuksen oppimäärä koostuu pakollisista, syventävistä ja paikallisista syventävistä kursseista. Aikuislukion oppimäärän hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä opiskelijan valitsemien vähintään 5 valtakunnallisen syventävän kurssin suorittamista sekä muiden kurssien suorittamista siten, että vähintään 44 kurssin vaatimus täyttyy.

Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee hänellä olla vähintään 48 kurssia suoritettuna, eli edellä mainitun 44 kurssin lisäksi vähintään 4 kurssia seuraavia aineita: liikuntaa (1 kurssi) ja terveystietoa (1 kurssi) sekä kuvataidetta ja/tai musiikkia yhteensä 2 kurssia. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi enää jälkikäteen poistaa.

Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18- vuotiaana, jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana joko Eirassa tai jossain muussa lukiossa, ja silloin hänen oppimääräänsä kuuluu 48 kurssia. Poikkeuksena ovat opiskelijat, joiden opinnot ovat keskeytyneet yli vuodeksi.