OPISKELUMUODOT

Kursseja voi suorittaa lähi- ja verkkokursseina sekä monimuotoisina kursseina. Mitoita kurssisuunnitelmasi elämäntilanteesi ja jaksamisesi mukaan. Ole riittävän usein yhteydessä opinto-ohjaajaan. Tavallinen opiskelutahti on 4 kurssia/jakso, mutta asiasta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa. Halutessasi voit suorittaa lukiokursseja myös englanniksi.