Englanninkieliset ja kaksikieliset kurssit

Eiran aikuislukiossa voit opiskella suomenkielisen lukion lisäksi kaksikielisesti (tunnit ovat sekä suomeksi että englanniksi) tai englanniksi (High School).

Kaikille lukio-opiskelijoille vapaasti suoritettavia kaksikielisiä kursseja ovat kurssit ET1, GE1, HI1-2, PS1-5 and YH1-2.

Englanninkielisten lukiokurssien suorittamisen kriteerinä on riittävä englannin kielen taito (vähintään arvosanan 8 tasolla). Riittävää kielitaitoa edellytetään sekä lähi- että verkkokursseilla.

Englanninkielisten ja kaksikielisten lukiokurssien kurssitarjontaan voit tutustua kurssi- tarjottimissa koulun nettisivuilla. Englanninkielisillä ja kaksikielisillä lukiokursseilla on sama kurssikoodi kuin suomenkielisillä lukiokursseilla (sama OPS). Lisäneuvoja saa opinto-ohjaajilta. 

Eiran aikuislukion opiskelijat voivat lisäksi suorittaa Cambridgen kansainvälisen tutkinnon (CIE) seuraavissa aineissa: englanti, biologia, kemia, historia, matematiikka, psykologia ja thinking skills (kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu).