Lähikurssit

Oppitunnit paikan päällä luokassa

Kurssien oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai tiistaisin ja torstaisin (TI+TO). Oppitunnit ovat 80 minuutin pituisia. Ensimmäinen oppitunti alkaa 8:50 ja viimeinen oppitunti päättyy 20:05.

Tunneille osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa kursseja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia kurssin sisältämät asiat.

Syksyllä 2020 lähiopetus toteutetaan sovelletusti. Luokkiin otettavien opiskelijoiden määrää on rajoitettu. Opiskelijat osallistuvat kurssin lähiopetukseen joko vuoropäivinä tai kokonaan etäoppitunneilla (striimaus tai vuorovaikutteinen etäoppitunti). Lähitunnin toteutustapa opiskelijan kohdalla selviää Wilmassa kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijan osallistumista kurssin opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan, opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kurssin loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen poissaolon selvittämistä varten tarvitaan opettajalle lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan antamasta kurssiohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava.