Lähikurssit

Lähikurssit etäoppitunteina

Lähioppitunnit järjestetään poikkeusoloista johtuen etäoppitunteina jaksolla 4 ja 5.

Oppitunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen mukaisina aikoina ja opettaja on koko oppitunnin oppilaiden kanssa vuorovaikutuksesssa. Tunnit voivat olla reaaliaikaista opetusta etäyhteydellä, opetusvideoita ja etäohjausta tai näiden yhdistelmistä muotoutuvia kokonaisuuksia. 

Tunneilla pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan aina reaaliaikaista opetusta etäyhteyden kautta. Opettaja ohjeistaa tarvittavan videoneuvotteluohjelman käytöstä, jotta tunneilla vot osallistua ja keskustella opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssin tehtävät ja muut kurssityöt tehdään ja toimitetaan opettajalle opettajan osoittamilla tavoilla.

Oppitunnit paikan päällä luokassa

Kurssien oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai tiistaisin ja torstaisin (TI+TO). Oppitunnit ovat 85 minuutin pituisia. Ensimmäinen oppitunti alkaa 8:30 ja viimeinen oppitunti päättyy 20:10.

Tunneille osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa kursseja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia kurssin sisältämät asiat.

Opiskelijan osallistumista kurssin opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan,  opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kurssin loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen poissaolon selvittämistä varten tarvitaan opettajalle lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan antamasta kurssiohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava.