Lähikurssit

Kurssien oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai tiistaisin ja torstaisin (TI+TO). Oppitunnit ovat 85 minuutin pituisia. Ensimmäinen oppitunti alkaa 8:30 ja viimeinen oppitunti päättyy 20:10.

Tunneille osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa kursseja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia kurssin sisältämät asiat.

Opiskelijan osallistumista kurssin opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan,  opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kurssin loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tuo opettajalle poissaolostasi lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus, mikäli haluat selvittää poissaolosi.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan antamasta kurssiohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava. Jos joudut olemaan poissa oppitunnilta, pyydä jotakuta toveriasi ottamaan sinullekin mahdolliset monisteet. Opettaja voi myös laittaa kotitehtäviä kurssin Moodleen. Kännykät pidetään kiinni oppituntien aikana.