Työpajaopiskelu

Reaalin pajassa opiskellaan ilmiöpohjaisen tutkivan oppimisen kautta reaaliaineiden sisältöjä oppiainerajat ylittävästi. Pajassa voit suorittaa lukion kursseja seuraavissa aineissa: historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto, maantiede, biologia, terveystieto ja uskonto. Voit suorittaa lähes kaikkia näiden oppiaineiden kursseja. Poikkeuksena ovat seuraavat kurssit, joita ei voi suorittaa Pajassa: YH4, GE2, GE4, BI3-5.

Pajassa voit suorittaa myös OPS2016 -mukaisen teemaopintokurssin TO1. Voit myös suorittaa reaalin kurssiin yhdistettynä myös ÄI, IT ja KU-kursseja. Näistä saat tarkempaa tietoa kurssilta. Suoritettavat kurssit ja tehtävä kurssityö sovitaan opettajan kanssa ensimmäisellä tunnilla. 

Lukuvuonna 2017-18 reaalin paja alkaa jaksossa 2 KESKIVIIKKONA 8.11. kello 15.30-17. Pajatyöskentely jatkuu samana ajankohtana jakson 3 loppuun asti. Jaksosta 4 alkaen pajatyöskentely jatkuu reaalin integraatiokurssin yhteydessä.

HUOM! Fysiikassa, kemiassa ja biologiassa järjestetään myös omaan tahtiin -kurssit. Kysy kursseista tarkemmin opettajaltasi.