Erityisjärjestelyt koulun kokeissa

Tutkinto-opiskelijalle pyritään järjestämään kokeen erityisjärjestelyjä samoilla perusteilla kuin ylioppilaskirjoituksissa. Perusteena voi olla lukivaikeus tai jokin diagnosoitu sairaus tai vamma. Opiskelija voi varata ajan lukion erityisopettajan vastaanotolle ja tulle selvittämään, onko hänellä mahdollisuus saada erityisjärjestelyjä. Opiskelijan on esitettävä kurssin alussa opettajalle erityisopettajalta saamansa todistus, josta selviää oikeus erityisjärjestelyihin. 

Oikeus erityisjärjestelyihin kokeessa on yhden kerran kurssia kohden. Rästitenteissä tai uusintakokeissa ei ole erityisjärjestelyitä. Kesäkursseilla on mahdollisuus saada erityisjärjestelyinä ainoastaan lisäaika. Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada prelikokeissa erityisjärjestelyjä, jos niistä on ylioppilastutkintolautakunnan päätös ja jos asia on selvitetty lukion erityisopettajan kanssa. Pienryhmätilaa ei kuitenkaan pystytä järjestämään.

Lisäaika

Lisäaika on 30 % koeajasta eli normaalipituisessa kokeessa 40 minuuttia. Opettajalle näytetään kurssin alussa erityisopettajalta saatu todistus, johon on merkitty oikeus lisäaikaan. Koe tehdään yhdessä oman opetusryhmän kanssa, jos erityisjärjestelynä on pelkkä lisäaika.

Tietokoneen käyttö

Tietokoneella tehtävät paperiset kokeet järjestetään koeviikolla Laivurinkadulla luokassa L106. Opiskelija voi itse valita, tekeekö kokeen koepäivänä klo 9.00, 11.00 vai 13.00. Koeaika ja kokeen tarkat tiedot ilmoitetaan Wilma-viestillä koejärjestelyistä vastaavalle opintosihteerille Tuire Stormille viimeistään viikkoa ennen koeviikon alkua. Viestissä tulee mainita tietokoneen käytön lisäksi kuuluuko erityisjärjestelyihin lisäaika, pienryhmä tai erillinen koetila.

Lähikurssiin kuuluva sähköinen koe (muu kuin Abitti-koe) tehdään yhdessä oman opetusryhmän kanssa. Kurssin opettaja valvoo tarvittavan lisäajan. Sähköisen kokeen voi tehdä luokassa L106, jos opiskelijalla on lisäksi oikeus pienryhmään tai erilliseen koetilaan.

Kuuntelut pidennetyillä tauoilla

Sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa kuuntelut voi itse käynnistää osio kerrallaan, mutta vanhoissa kokeina käytettävissä ylioppilaskuunteluissa on tauot valmiina. Kurssikokeisiin liittyviä kuunteluita pyritään järjestämään pidennetyillä tauoilla, jos opiskelijalla on pidennettyihin taukoihin oiekuttava lukulausunto tai erikoislääkärin lausunto.

Vanhoja ylioppilaskuunteluita pidetään seuraavilla kursseilla: ENA02, ENA03, ENA04, ENA05, ENA06, ENA07, ENA10abi, RUB15, RUB16, RUB17 ja RUB19abi. Kuunteluiden aika sovitaan koejärjestelyistä vastaavan opintosihteeri Tuire Stormin kanssa Laivurinkadun toimistossa jakson kahden ensimmäisen opetusviikon aikana.

Erillinen tila tai pienryhmätila

Paperiset ja sähköiseet kokeet järjestetään koeviikolla Laivurinkadulla luokassa L106. Opiskelija voi itse valita tekeekö kokeen koepäivänä klo 9.00, 11.00 vai 13.00. Koeaika ja kokeen tarkat tiedot ilmoitetaan Wilma-viestillä viimeistään viikoa ennen koeviikon alkua opintosihteeri Tuire Stormille. Opiskelija mainitsee samalla, onko hänellä pienryhmä tilan lisäksi käytössä lisäaika tai tietokone.

On hyvä tarkistaa opettajalta, onko kyseessä Abitti-koe, sillä pienryhmä Abitti-kokeisiin järjestetään eri tavalla.Omaan tahtiin -kurssien kokeita voi tehdä pienryhmässä ainoastaan koeviikolla

Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä, joka valmistaa opiskelijat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Abitti-koe pienryhmässä järjestetään luokassa LA16 samaan aikaan kun koe järjestetään varsinaisessa koeluokassa eli koeaikaa ei voi itse päättää.

Koeaika ja kokeen tarkata tiedot ilmoitetaan Wilma-viestillä koejärjestelyistä vastavaalle opintosihteerille Tuire Stormille viimeistään viikkoa ennen koeviikon alkua.

Opiskelijan on ehdottomasti tuotava kokeeseen oma tietokone ja osattava käynnistää se koetta varten. Tietokoneen käynnistämistä kurssikoejärjestelmään voi harjoitella etukäteen koulun IT-pajassa. IT-pajan ajat löytyvät kurssitarjottimesta.