Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisistä, matemaattisista tai tarkkaavaisuuden ongelmista tai opiskelutaitojen puutteista. Se voi liittyä myös sairauden tai vamman aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin tai sosiaalisiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen vaikeuksiin.

Opiskelija voi osallistua opintoja tukeville kursseille sekä keskustella tilanteestaan erityisopettajan kanssa. Tutkinto-opiskelijoille pyritään tarvittaessa järjestämään erityisiä koejärjestelyjä kurssikokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa.