Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tuen tarve voi johtue esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Se voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuskiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta.

Opiskelija voi osallistua opintoja tukeville kursseille sekä keskustella tilanteestaan erityisopettajan kanssa. Tutkinto-opiskelijoille pyritään tarvittaessa järjestämään erityisiä koejärjestelyjä kurssikokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa.