Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Se voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta.

Opiskelija voi osallistua opintoja tukeville kursseille sekä keskustella tilanteestaan erityisopettajan kanssa. Tutkinto-opiskelijoille pyritään tarvittaessa järjestämään erityisiä koejärjestelyjä kurssikokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa.

Tietoa koulun tarjoamasta oppimisen tuesta antaa erityisopettaja.