Erityisjärjestelyt koulun kokeissa

Tutkinto-opiskelijalle pyritään järjestämään kokeen erityisjärjestelyjä samoilla perusteilla kuin ylioppilaskirjoituksissa. Perusteena voi olla sairaus tai vamma, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, vieraskielisyys tai erityisen vaikea elämäntilanne. Opiskelija voi varata ajan lukion erityisopettajan vastaanotolle ja tulla selvittämään asiaa. Opettajalle näytetään kurssin alussa erityisopettajalta saatu todistus, josta selviää oikeus erityisjärjestelyihin. 

Oikeus erityisjärjestelyihin kokeessa on yhden kerran kurssia kohden. Rästitenteissä tai uusintakokeissa ei ole erityisjärjestelyitä. Kesäkursseilla on mahdollisuus saada erityisjärjestelyinä ainoastaan lisäaika. Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada prelikokeissa erityisjärjestelyjä, jos niistä on Ylioppilastutkintolautakunnan päätös ja jos asia on selvitetty lukion erityisopettajan kanssa. Pienryhmätilaa ei kuitenkaan pystytä järjestämään.