Erityisjärjestelyt koulun kokeissa

Tutkinto-opiskelijalle pyritään järjestämään kokeen erityisjärjestelyjä samoilla perusteilla kuin ylioppilaskirjoituksissa. Perusteena voi olla sairaus tai vamma, lukivaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne. Opiskelija voi varata ajan lukion erityisopettajan vastaanotolle ja tulla selvittämään, onko hänellä mahdollisuus saada erityisjärjestelyjä. Opiskelijan on esitettävä kurssin alussa opettajalle erityisopettajalta saamansa todistus, josta selviää oikeus erityisjärjestelyihin. 

Oikeus erityisjärjestelyihin kokeessa on yhden kerran kurssia kohden. Rästitenteissä tai uusintakokeissa ei ole erityisjärjestelyitä. Kesäkursseilla on mahdollisuus saada erityisjärjestelyinä ainoastaan lisäaika. Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada prelikokeissa erityisjärjestelyjä, jos niistä on ylioppilastutkintolautakunnan päätös ja jos asia on selvitetty lukion erityisopettajan kanssa. Pienryhmätilaa ei kuitenkaan pystytä järjestämään.