Erityisjärjestelyt ja puoltolauseet ylioppilaskokeissa

Ylioppilaskokeisiin voi anoa erityisiä koejärjestelyjä vamman, sairauden tai keskivaikean/vaikean luku- ja kirjoitushäiriön perusteella tai nämä tekijät voidaan otta arvostelussa huomioon lopullista arvosanaa määrätessä. Järjestelyiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä lukion erityisopettajan kanssa. Myös erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon.

Koetta helpottavia erityisjärjestelyjä ovat muun muassa lisäaika, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, oikeus käytää suurempaa näyttöä sekä pienryhmä ja oikeus käyttää avustajaa.

Erityisjärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana kurssikokeissa. Järjestelyjä voi anoa pelkästään ylioppilaskirjoituksia varten ainoastaan siinä tapauksessa, että siihen on jokin perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voi kuitenkin hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden välttämättömyys havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Tutkinto-opiskelija voi varata ajan lukion erityisopettajalle, jos hän arvelee tarvitsevansa erityisjärjestelyjä. Ennen erityisjärjestelyanomuksen tekemistä järjestelyiden tarve arvioidaan ensin omalla koululla. Asiaa kannattaa tulla selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo opintojen alussa. Vastaanotolla voi olla ruuhkaa, ja viime hetken hakemuksia ei ehditä käsitellä.

Erityisopettaja antaa tarvittavat kaavakkeet ja lisäohjeet. Koulusta saatavan hakemuskaavakkeen lisäksi tarvitaan lääkärin lausunto, jos erityisjärjestelyjä anotaan sairauden tai vamman perusteella. Alkuperäinen lausunto otetaan mukaan vastaanotolle, jos se on valmiina.

Aika lukion erityisopettajan vastaanotolle varataan mahdollisimman pian myös siinä tapauksessa, jos erityisjärjestelyjä on anottu jossain toisessa koulussa, eikä asiaa ole vielä käsitelty. Tieto anotuista järjestelyistä ja oikeus erityisjärjestelyihin ei siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää itse tulla selvittämään asiaa. Vastaanotolle otetaan mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan alkuperäinen päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelypäätös on voimassa kuusi (6) vuotta.

Ylioppilastutkintotodistukseen ei tule merkintää puoltolausunnosta, lukilausunnosta, lääkärintodistuksesta tai mahdollisista erityisjärjestelyistä. Voit lukea lisätietoa ylioppilastutkinnonlautakunnan www-sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi.