Koesuoritusta heikentävä syy ylioppilaskokeissa

Ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa huomioon sairauden, vamman ja vaikean elämäntilanteen.

Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä sairauden tai vamman perusteella. Tavallisimpia perusteita ovat kuulovamma, näkövamma, CP-vamma, nivel- ja reumasairaudet, mielenterveyshäiriöt ja keskushermoston kehityksen häiriöt. Myös lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, vieraskielisyys tai kokelaan vaikea elämäntilanne voi olla peruste hakea erityisjärjestelyjä.

Sairaus tai vamma tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa huomioon myös arvioinnissa, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Myös tuntuva lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus voi vaikuttaa arviointiin.

Vieraskieliset kokelaat

Vieraskieliselle kokelaalle, jolla on puutteita opetuskielen hallinnassa, voidaan hakemuksesta myöntää kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.

Hakemusta varten  tarvitaan vieraskielisyystodistus, jossa on kahden opettajan arvio kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan vaikutuksesta opintomenestykseen. Todistuksia hoitaa S2-opettaja Sanna-Marja Tuomi, jonka vastaanottoajat löytyvät koulun info-TV:stä.

Ehdoton takaraja opettajien arvioiden saamisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 1. jakso.

Erityisjärjestelyhakemus

Järjestelyjen saamiseksi tehdään koululla Ylioppilastutkintolautakunnalle toimitettava erityisjärjestelyhakemus. Hakemukseen tarvittavien todistusten hankkimiseen kannattaa ryhtyä jo opintojen alkupuolella.

Erityisjärjestelyhakemuksen on oltava valmiina syksyn tutkintoa varten viimeistään 23. huhtikuuta ja kevään tutkintoon viimeistään 23. marraskuuta. Kannattaa toimia ajoissa, sillä viime hetken hakemuksia ei välttämättä ehditä käsitellä.

Lukio-opinnoissa tai muissa opinnoissa havaittu tuen tarve ja toteututut tukitoimet ovat keskeinen peruste erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa.

Tieto anotuista järjestelyistä ei siirry koulusta toiseen, joten opiskelijan pitää tulla selvittämään asiaa heti opintojen alussa. Erityisopettajan vastaanotolle otetaan mukaan Ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Erityisjärjestelyjä voidaan hakea myös tutkinnon ollessa kesken, mikäli niiden tarpeellisuus havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Lukion erityisopettaja
Tuija Pesämaa, etunimi.sukunimi@eira.fi

Vastaanotto ajanvarauksella