Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

Lukemisen ja/tai kirjoittamisen erityisvaikeus on peruste hakea erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten. Joissain tapauksissa lukivaikeus voidaan ottaa huomioon myös yo-kokeiden arvioinnissa, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Opiskelijan tulee hankkia asiaa koskeva lausunto, jotta lukivaikeus voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa ja kurssikokeissa huomioon. Asiaa kannattaa selvitellä jo opintojen alkuvaiheessa, jotta saatuja tietoja voi hyödyntää opiskelutaitojen kehittämisessä.

Tutkintoa tekevä opiskelija voi tehdä koululla lukitestin ja saada lukilausunnon. Lukitestiin voi tulla, jos erityisopettaja suosittelee sitä lukikartoituksen perusteella tai jos sen tekeminen on aineenopettajan arvion mukaan tarpeen. 

Lukikartoitus

Lukikartoitukseen kannattaa tulla, jos lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa on hankaluuksia tai jos aiemmin on todettu kielellisiä vaikeuksia. Lukion erityisopettaja voi suositella lukilausunnnon hankkimista lukikartoituksen perusteella. Kartoitus sisältää lyhyitä kirjallisia tehtäviä ja se kestää noin 45 minuuttia.

Lukikartoituksia järjestetään joka jaksossa ÄI01-kursseilla ja kartoitukseen voi tulla, vaikka ei osallistu ÄI01-kurssille. Ajankohdat ilmoitetaan koulun info-TV:ssä.

Lukilausunto

Lukivaikeuksien arvioinnissa tarvitaan kokelaan lukioaikaisia koevastauksia ja muita suorituksia. Lausuntoon tarvitaan myös kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoritumisesta. Opettajien huomioita voi saada ainoastaan kurssien yhteydessä. Äidinkielen opettajan lisäksi arvion antaa yleensä vieraan kielen opettaja.

Ehdoton takaraja opettajien huomioiden hankkimisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 1. jakso.

 Muualla hankittu lukilausunto

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää tulla selvittämään asiaa lukion erityisopettajan kanssa heti opintojen alussa. Kaikkiin lukilausuntoihin tarvitaan kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta.

Erityisopettajan vastaanotolla tarvitaan alkuperäinen lukilausunto ja Ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa koulussa.