Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus

Lukemisen ja/tai kirjoittamisen erityisvaikeus on peruste hakea erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamista varten. Joissain tapauksissa lukivaikeus voidaan ottaa huomioon myös yo-kokeiden arvioinnissa, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Opiskelijan tulee hankkia asiaa koskeva lausunto, jotta lukivaikeus voidaan ottaa ylioppilastutkinnossa ja kurssikokeissa huomioon. Asiaa kannattaa selvitellä jo opintojen alkuvaiheessa, jotta saatuja tietoja voi hyödyntää opiskelutaitojen kehittämisessä.

Tutkintoa tekevä opiskelija voi tehdä koululla lukitestin ja saada lukilausunnon. Lukitestiin voi tulla, jos erityisopettaja suosittelee sitä lukikartoituksen perusteella tai jos sen tekeminen on aineenopettajan arvion mukaan tarpeen. 

Lukikartoitus

Lukikartoitukseen kannattaa tulla, jos lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa on hankaluuksia tai jos aiemmin on todettu kielellisiä vaikeuksia. Lukion erityisopettaja voi suositella lukilausunnnon hankkimista lukikartoituksen perusteella. 

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä lukikartoitus ÄI01-kurssin yhteydessä. Kartkoituksia järjestetään myös koeviikolla. Ajankohdat ilmoitetaan koulun info-TV:ssä.

Lukilausunto

Lukivaikeuksien arvioinnissa tarvitaan kokelaan lukioaikaisia koevastauksia ja muita suorituksia. Lausuntoon tarvitaan myös kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta. Opettajien huomioita voi saada ainoastaan kurssien yhteydessä.

Ehdoton takaraja opettajien huomioiden hankkimisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 1. jakso.

Muualla hankittu lukilausunto

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää tulla selvittämään asiaa lukion erityisopettajan kanssa heti opintojen alussa.

Asiaa hoitamista varten tarvitaan lukilausunto sekä Ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa koulussa.

Kaikkiin lukilausuntoihin tarvitaan kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta.