Lukivaikeus

Tutkinto-opiskelija, jolla on keskivaikea tai vaikea luku-tai kirjoitushäiriö, voi anoa erityisjärjestelyjä kurssikokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin. Lievä lukivaikeus voi vaikuttaa arviointiin yo-kirjoituksissa.

Lukikartoitus

Lukikartoitukseen kannattaa tulla, jos lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa tuntuu olevan hankaluuksia tai jos aiemmin on todettu kielellisiä vaikeuksia.

Kartoituksia järjestetään joka jaksossa äidinkielen 1-kursseilla (ÄI01, ÄI01-ÄI02 omaan tahtiin -kursseilla). Lukikartoitukseen voi tulla, vaikka ei osallistu ÄI01-kurssille. Kartoitus sisältää lyhyitä kirjallisia tehtäviä ja se kestää noin 45 min. Tulokset ovat luotettavia vain siinä tapauksessa, että opiskelijan äidinkieli on suomi. Lukikartoitusten ajankohdat ilmoitetaan koulun info-tv:ssä. 

Lukion erityisopettaja voi suositella lukitestiä. Mahdolliseen lukitestiin on hyvä osallistua heti opintojen alkuvaiheessa, jotta saatuja tietoja voi hyödyntää opiskelutaitojen kehittämisessä. Vanhoja kokeita ja kirjoitelmia tarvitaan lukivaikeuksien arvioinnissa.