Lukitesti ja –lausunto

Tutkinto-opiskelija voi tehdä maksuttoman lukitestin ja saada lukilausunnon. Lukitestiin voi tulla, jos erityisopettaja suosittelee sitä lukikartoituksen perusteella tai jos sen tekeminen on aineenopettajan arvion mukaan tarpeen. Lukitestin tekemiseen menee aikaa, joten kannattaa toimia ajoissa, jotta asia ehditään käsitellä. Lausunnon hankkiminen viime hetkellä juuri ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista ei ole mahdollista.

Lukilausuntoon tulee kahden aineenopettajan arvio siitä, miten lukivaikeus vaikuttaa suoriutumiseen oppiaineessa. Tarvittavat lausunnot antaa yleensä äidinkielen opettaja ja kielenopettaja, ja arvioita voi saada ainoastaan kurssien yhteydessä.

Lukilausunto kannattaa hankkia ajoissa, jotta aineenopettajien lausuntojen hankkimiseen jää riittävästi aikaa. Lausunnon pitää olla valmiina hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeisiin ilmoittautumista. Ehdoton takaraja arvioiden hankkimisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa kirjoituksiin osallistuvilla 1. jakso.

Koulusta saatu lukilausunto kannattaa säilyttää huolellisesti, sillä lausunnosta voi olla apua myös pääsykokeissa, jatko-opinnoissa ja autokoulussa.

Muualla hankittu lukilausunto

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää itse tulla selvittämään asiaa lukion erityisopettajan kanssa heti opintojen alussa. Samalla on mahdollista saada tietoa kurssikokeiden erityisjärjestelyistä, jos niihin on tarvetta. 

Erityisopettajan vastaanotolle otetaan mukaan alkuperäinen lukilausunto, jossa on mahdollisesti myös opettajien arviot valmiina. Opiskelija tarkistaa edellisestä koulusta, ovatko opettajat jo ehtineet tehdä arviot lausuntoon. Vastaanotolla tarvitaan myös ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa koulussa.

Lukilausunto yo-kirjoituksissa

Lievissä lukihäiriötapauksissa kokelas voi saada ylioppilaskokeessa enintään yhden arvosanan korotuksen silloin kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee myös kokelasta, jolla on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, mikäli hän ei ole hakenut erityisjärjestelyjä. 

Arvosanan korotuksen voi saada erityisjärjestelyistä huolimatta yhdessä aineessa, jos saatu pistemäärä on aivan hylätyn ja hyväksytyn arvosanan rajalla. Lukilausunnon pitää olla lukio-aikana hankittu ja sen pitää olla ylioppilastutkintolautakunnan kaavakkeella.