Tukikurssit ja –ohjelmat

Tukikursseilla voit kerrata oppiaineen tietoja ja harjoitella opiskelutaitoja. Löydät tukikurssit lukion kurssitarjottimesta jokaisen jakson kohdalta otsikon ”Erityiskurssit” alta tai tarjottimen lopusta kurssikiertojen yhteydestä. Kurssitarjotin löytyy lukion kotisivuilta eira.fi/lukio/kurssitarjotin.

Opiskelutaitokurssit (OTK1)

Lukion erityisopettajan opiskelutaidon etätunnit 2. jaksossa ma/ke klo 8.50-10.10. Tule mukaan!

Opiskelutaidon etätunneille voi osallistua oman valinnan mukaan. Tavoitteena on pohtia, millainen olet opiskelijana ja miten voisit kehittää omia opiskelutaitojasi. Tunneista ei saa kurssimerkintää, sillä ne eivät muodosta kokonaista opiskelutaitokurssia OTK1.

Aiheena ovat mm. vitkuttelu ja alkuun pääseminen, ajankäyttö, keskittyminen, muistaminen, käsitys itsestä oppijana, kirjoittaminen, lukeminen, hyvinvointi, stressinhallinta, jännittäminen, rentoutuminen sekä oppimisvaikeudet.

Tunneille ilmoittaudutaan Wilmassa jakson ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään Wilma-viestinä ohjelma sekä linkki, josta pääsee tunneille.

Kert-kurssit

Useissa oppiaineissa järjestetään rauhallisesti eteneviä kursseja. Aineen ensimmäisillä kert1- kursseilla ja reaalin kert-kursseilla on opetusta neljänä päivänä viikossa (ma – to) ja saat niistä kaksi kurssisuoritusta: aineen johdantokurssin ja yhden pakollisen kurssin (esim. RUB11kert = RUB0 ja RUB11). Muilla kert-kursseilla opetusta on kolmena päivänä viikossa. Tunneilla tehdään enemmän harjoituksia kuin tavallisilla kursseilla. Oppisisällön lisäksi harjoitellaan erilaisia opiskelutekniikoita ja –taitoja. Kursseille ilmoittaudutaan tavalliseen tapaan Wilmassa.

Äidinkielen tukitunnit / äidinkielen verkkotuki

Äidinkielen tukitunneilla opiskelija voi käydä pyytämässä apua äidinkielen opiskeluun tai kirjoitustehtävien tekemiseen. Saat tukea joko verkkokursseilla opiskeluun tai lähikurssien tehtävien tekemiseen. Tukitunteja järjestetään sekä päivisin että iltaisin, ja ne löytyvät lukion kurssitarjottimesta lähiopetuksen yhteydestä nimettynä joko “ÄI tuki” tai “ÄI verkkotuki”. Voit tulla paikalle tarpeen vaatiessa, mutta ryhmään ennakkoilmoittautuneet ovat etusijalla. Opetusaika vaihtelee jaksoittain.

S2-tukitunnit

Suomen kielen opiskeluun saat tukea S2-tukitunneilta. Tukitunnit ovat tarjolla jaksosta 3 alkaen aina tiistaisin ja torstaisin kello 10.10 ja ne on merkitty lukion kurssitarjottimeen koodilla “S2TUKI”. Ennakkoilmoittautuminen ja aktiivinen osallistuminen on suositeltavaa, mutta tukea annetaan myös satunnaisille kävijöille resursseista riippuen.

IT-paja eli tietotekniikan tuki

Apua tietoteknisiin ongelmiin kuten ohjelmistojen tai Abitin käyttöön saa IT-pajasta, joka järjestetään koko lukuvuoden keskiviikkoisin kello 13.55 luokassa L106.

Tukea ruotsin opiskeluun

Pakollisen keskipitkän ruotsin, eli RUB1-aineen, opiskeluun saa tukea ruotsin kert-kursseilta (kts. tarkemmin kohdasta kert-kurssit), mutta ruotsin opiskelun voi aloittaa myös aivan alusta B3-, eli lukiossa alkavan, oppimäärän kursseilta. RUB31 kurssi on tarjolla lukiolaisille jaksoissa 1 sekä 2. RUB32 kurssi opetetaan jaksossa 3 ja RUB33 jaksossa 4. Jaksossa 5 voi opiskella vielä kurssin RUB35, jonka jälkeen seuraavana lukuvuonna voi jatkaa B1-oppimäärän opiskelua RUB11kert-kurssista alkaen. Apua ruotsin kotitehtäviin saa puolestaan torstaisin ruotsin omaan tahtiin –tunneilta (opettajan resurssit riippuvat tunnille osallistuvien opiskelijoiden määrästä).

Matematiikan laskupaja / matematiikan omaan tahtiin –opiskelu

Opiskelija voi harjoitella perusasioita ohjatusti omaan tahtiin -opiskelun tunneilla (merkitty tarjottimeen tähdelä, esim. MAB01-08* ja alla lukee LaskuP). Tunneilla voi tehdä vaikka omia kotitehtäviä. Läksyapua varten ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan tunnille voi tulla tarvittaessa. Opettajan resurssit vaihtelevat oppitunnille osallistuvien opiskelijoiden määrästä riippuen. Mukaan tarvitaan oppikirja ja työvälineet.

Matematiikan tukiohjelma

Matematiikan tukiohjelma on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on vaikeuksia matematiikan kurssien suorittamisessa. Ohjelmassa opiskellaan pienessä ryhmässä kaksi jaksoa intensiivisesti matematiikkaa suorittamalla kurssit MAY01kert sekä MAB02kert peräkkäin. Tukiohjelma on tarjolla kahdesti lukuvuoden aikana: jaksojen 2+3 tai jaksojen 4+5 aikana. Tukiohjelman kursseilla keskitytään kurssien perusasioihin.

Ohjelma alkaa 2. tai 4. jaksolla ja siihen sitoudutaan kahden jakson ajaksi. On tärkeää olla paikalla kaikilla oppitunneilla ja tehdä annetut kotitehtävät hyvien pohjatietojen saamiseksi. Tuki-ohjelman opettajana toimii Maria Sivén.

Tarkoituksena olisi, että tukiohjelman suorittamisen jälkeen opiskelijalla olisi paremmat edellytykset opiskella lyhyttä matematiikkaa normaalien ryhmien tahdissa.

Ilmoittautumisia matematiikan tukiohjelmaan ottavat vastaan opinto-ohjaajat ja lukion erityisopettaja. Heiltä voi myös kysyä lisätietoja ohjelmasta.

Tukea muiden aineiden opiskeluun?

Mikäli tarvitset apua jonkun muun aineen opiskeluun tai kotitehtävien tekemiseen, voit käydä kysymässä apua aineen opettajalta omaan tahtiin –tunneilta. Omaan tahtiin opetettavat aineet on merkitty kurssitarjottimessa tähdellä (* esim HI1-7*) ja ne on myös kaikki listattu kurssitarjottimen alkuun (kts. Eira.fi/lukio tai eira.fi/lukuvuosi). Opettajat neuvot tunneilla ensisijaisesti omaan tahtiin opiskelevia, mutta yleensä aina heillä on aikaa auttaa myös muita apua tarvitsevia.