Arvostelu ja tulokset

Ylioppilaskokeiden koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti asianomaisen aineen opettaja. Alustavat koetulokset julkaistaan noin kaksi viikkoa kokeen jälkeen Wilmassa. Annetut arvosanat ovat suuntaa antavia, eivät lopullisia. Lopullisen arvosanan koesuorituksista antaa ylioppilastutkintolautakunta.
 
Ylioppilastutkintolautakunta lähettää lopulliset tulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Kevään tutkinnon tulokset tulevat kouluille viimeistään 23.5., syksyn tutkinnon tulokset viimeistään 23.11. Tulokset julkaistaan Wilmassa kokelasnumeroittain. Tuloksia ei anneta puhelimitse. Jos olet unohtanut kokelasnumerosi, näet sen Wilmasta.