Arvostelu ja tulokset

Ylioppilaskokeiden koesuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti asianomaisen aineen opettaja. Alustavat koetulokset julkaistaan noin kaksi viikkoa kokeen jälkeen opiskelijan omassa Wilmassa. Annetut arvosanat ovat suuntaa antavia, eivät lopullisia. Lopullisen arvosanan koesuorituksista antaa ylioppilastutkintolautakunta.
 
Ylioppilastutkintolautakunta lähettää lopulliset tulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Kevään tutkinnon tulokset tulevat kouluille toukokuussa, syksyn tutkinnon tulokset viimeistään marraskuussa. Tuloksia ei anneta puhelimitse.