Oikaisuvaatimus

Mikäli olet tyytymätön ylioppilastutkintolautakunnan lopulliseen arvosteluun, ota aina ensin yhteys omaopoon tilanteen kartoittamiseksi. Opolta saat tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen jättämisestä sekä maksuista.
 
Oikaisuvaatimusta koskeva hakemus tehdään sähköisesti yo-opintosihteerin kanssa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. 
 
Kokelaalla on tilaisuus tutustua koesuoritukseen ja arvosteluperusteisiin YTL:n ilmoittaman verkkopalvelun kautta lautakunnan ennalta ilmoittamasta ajankohdasta lähtien.