Tarkistusarvostelu

Mikäli olet tyytymätön ylioppilastutkintolautakunnan arvosteluun, voit hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Mikäli mietit tarkisteluarvostelun jättämistä, ota aina ensin yhteys omaopoon tilanteen kartoittamiseksi. Opolta saat tarkemmat ohjeet tarkistusarvostelun jättämisestä sekä maksuista.
 
Tarkistusarvostelua koskeva hakemus tehdään sähköisesti yo-opintosihteerin kanssa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Hakemusta jättäessä tulee esittää kuitti tarkistusarvostelumaksun suorittamisesta. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, kokelaan nimi, osoite ja pankkiyhteys sekä lukio, jossa koe on suoritettu. Lautakunta palauttaa maksun, jos tarkistus johtaa arvosanan tai pistemäärän korottamiseen. Arvostelijat tarkistavat, onko lautakunnan alkuperäinen arvostelu suoritettu aineen arvosteluperusteiden mukaisesti. Jos arvostelussa ei ole tapahtunut virhettä, arvostelua ei muuteta. Jos virhe on tapahtunut, se korjataan. Tarkistusarvostelu ei johda alkuperäistä arvosanaa heikompaan arvosanaan. Tarkistusarvostelun tulokseen ei voi hakea muutosta.