Kokeista annettavat arvosanat ja arvosanapisteet

  • Laudatur (L) = 7
  • Eximia cum laude approbatur (E) = 6
  • Magna cum laude approbatur (M) = 5
  • Cum laude approbatur (C) = 4
  • Lubenter approbatur (B) = 3
  • Approbatur (A) = 2
  • Improbatur (I) = 0

Kompensaatio

Ylioppilaaksi voi päästä, vaikka yksi pakollinen aine olisi hylätty, jos muut aineet menevät riittävän hyvin. Tällöin hyvin suoritetut aineet ns. kompensoivat hylätyn arvosanan. Hylätyt suoritukset on eri aineissa jaettu tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i-, i=. Jokaisesta hyväksytystä aineesta saa kompensaatiopisteitä (ks. alla oleva taulukko). Kompensaatiossa otetaan huomioon sekä pakollisten että ylimääräisten kokeiden arvosanat. Kompensaatiopisteet lasketaan yhteen ja ne kompensoivat neljän tasoiset hylätyt seuraavasti:

ARVOSANA TARVITTAVAT KOMPENSAATIOPISTEET
i+ 12p
i 14p
i- 16p
i= 18p

Kompensaatio tehdään automaattisesti, ellet erikseen ilmoita, ettei kompensaatiopisteitä saa käyttää. Ellet halua kompensaatiota käytettävän, ilmoita siitä kirjallisesti omaopolle kevään tutkinnon osalta viimeistään 4. jakson loppuun mennessä ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 1. jakson loppuun mennessä.