Erityisjärjestelyt ja koesuoritusta heikentävät syyt yo-kokeessa

Erityisjärjestelyihin ja puoltolausuntoihin liittyvät määräykset muuttuvat syksyn 2019 kirjoituksista alkaen.

Erityisten koejärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana kurssikokeissa. Järjestelyjä voi anoa pelkästään ylioppilaskirjoituksia varten siinä tapauksessa, että siihen on jokin perusteltu syy. Erityisjärjestelyjä voi kuitenkin anoa hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen.

Erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa) voi anoa lukihäiriön (keskivaikea tai vaikea), sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Myös vieraskielisyys voi olla peruste anoa järjestelyjä, jos vieraskielisyys vaikuttaa tuntuvasti opintoihin. Tällöin S2-opettaja arvioi tilanteen ja ohjaa opiskelijaa hankkimaan hakemusta varten vieraskielisyystodistuksen.

Lievän lukivaikeuden perusteella voi anoa oikeutta suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä.

Erityisen vaikeasta elämäntilanteesta tarvitaan joko lääkärin, psykologin (tai kuraattorin) lausunto. Kannattaa pyytää lausunto omalta psykologilta tai lääkäriltä, jos se on mahdollista. Koulun terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa lääkärinlausunnon hankkimisessa. Vaikeaa elämäntilannetta koskevissa lausunnoissa kannattaa varata aika lukiopsykologille, jos lausuntoa ei ole mahdollista saada muualta.

Erityisjärjestelyjä ei tarvitse anoa uudestaan jokaista kirjoituskertaa varten, jos tilanne ei ole muuttunut. Erityisjärjestelyt ja lukilausunto ovat voimassa kuusi vuotta.  

Jos sinulla on muualla hankittu lukilausunto tai jos sinulle on haettu eritysjärjestelyjä toisessa koulussa, varaa aika lukion erityisopettajalle, jos et ole vielä selvittänyt asiaa Eirassa.

Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on haettava ylioppilastutkintolautakunnalta jo hyvissä ajoissa ennen ilmoittautumista yo-kokeisiin. Hakemukset lähtevät koululta eteenpäin viimeistään noin puoli vuotta ennen kirjoituksia.

Lisätietoja antaa lukion erityisopettaja Tuija Pesämaa. Tavoitat hänet ajanvarauksella.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen arvostelussa

Sairaus tai vamma, lukihäiriö (vaikea tai keskivaikea) tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Vieraskielisyyden huomioiminen yo-kirjoituksissa

Vieraskielisyys voi olla peruste hakea erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa) ylioppilaskirjoituksiin, jos vieraskielisyys vaikuttaa tuntuvasti opintoihin.

Tarvitset hakemusta varten vieraskielisyystodistuksen, johon tulee suomi toisena kielenä –opettajan ja reaaliopettajan arvio kielitaidon vaikutuksesta opintoihisi. Voit kysyä S2-opettajalta, onko sinulla mahdollisuus saada vieraskielisyystodistus.

Hanki vieraskielisyystodistus viimeistään ollessasi S23-kurssilla. Vieraskielisyystodistusasioita hoitaa suomi toisena kielenä -opettaja Sanna-Marja Tuomi Laivurinkadun toimistossa keskiviikkoisin klo 11.45-12.15.

Vieraskielisyystodistus tulee olla valmiina ennen kuin jätät ilmoittautumisen ylioppilaskirjoituksiin. 

Vieraskielisyystodistusta ei oteta enää huomioon arvioinnissa kevään 2019 yo-kirjotusten jälkeen.