Ilmoittautuminen ja infot

Ennen ilmoittautumista: yo-yleisinfo

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuvien on aina ennen ilmoittautumista osallistuttava rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyvään YLEISINFOON. Tämä yleisinfo järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Yleisinfojen ajat löytyvät Wilman yo-tiedotteesta, koulun nettisivujen kalenterista sekä Abin oppaasta.

Kevään 2019 yo-kirjoitukset

Yo-infot, Laivurinkadulla juhlasalissa (LA19)

  • maanantaina 8.10. klo 18:35
  • tiistaina 9.10. klo 11:35

Kaikkien kevään 2019 yo-kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on välttämätön.

Ilmoittautuminen

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumislomakkeella, jonka saa rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyvästä yleisinfosta. Lomake palautetaan päivättynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti omaopolle. Tutkinnon korottajat (ylioppilaat) ilmoittautuvat yo-sihteerin luona. Varaa aika ilmoittautumista varten omaopolle koulun nettisivuilta. Käynnin jälkeen opiskelijan vastuulla on tarkistaa Wilman tulosteesta ”Ylioppilaskirjoitukset”, että ilmoittautumistiedot ovat oikein kirjattu. Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua, kun on abistatus eli riittävä määrä kursseja suoritettuna.

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle tutkintokerralle erikseen. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja aikataulut saat rehtorin yleisinfossa.

Ennen kirjoituksia: Abi-info

Noin viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua rehtori järjestää ABI-INFON, jossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kyseisiin kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on infossa välttämätön.

Syksy 2018 yo-kirjoitukset

Abi-infot, Laivurinkadulla juhlasalissa (LA19)

  • tiistaina 4.9. klo 18.35 
  • keskiviikkona 5.9. klo 11.35.

Kaikkien syksyn 2018 yo-kirjoituksiin ilmoittautuvien läsnäolo on välttämätön

Ilmoittautumisen sitovuus

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos kokeeseen ilmoittautunut ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

Mikäli kokelas on ilmoittautunut kirjoituksiin, mutta ei voi osallistua kokeeseen erityisen painavan syyn takia, ylioppilastutkintolautakunnalta voi anoa ilmoittautumisen mitätöimistä. Painavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kokelas ei työkyvyttömyyden takia kykene osallistumaan yo-kokeeseen. Mikäli sairastut, etkä pysty osallistumaan kokeeseen, ota yhteys mahdollisimman pian omaopoon mitätöintimahdollisuuden selvittämiseksi. 

Maksut

Ilmoittautuessaan ylioppilaskirjoituksiin kokelas sitoutuu maksamaan kaikki tutkintoon liittyvät maksut. Maksut koostuvat perusmaksusta (14 euroa) ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta (28 euroa). Maksut voivat vaihdella vuosittain. Jos rehtori evää kokelaan osallistumisoikeuden suorittamattomien kurssien vuoksi, kokelas voi anoa ainekohtaisen maksun palauttamista. Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle kirjallisten kokeiden jälkeen. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkintomaksut on suoritettu.

Kevään kirjoituksista maksut lähetetään tammikuun aikana. Syksyn kirjoituksista maksut lähetetään kesäkuun aikana.