Ennen ilmoittautumista

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuvien on aina ennen ilmoittautumista osallistuttava rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyvään yleisinfoon. Tämä yleisinfo järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Yleisinfojen ajat löytyvät Wilman yo-tiedotteesta, koulun nettisivujen ja opinto-oppaan kalenterista sekä Abin oppaasta.

Ilmoittautuminen

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumislomakkeella, jonka saa rehtorin ylioppilaskirjoituksiin liittyvästä yleisinfosta. Lomake palautetaan päivättynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti omaopolle. Varaa aika ilmoittautumista varten omaopolle koulun nettisivuilta. Käynnin jälkeen opiskelijan vastuulla on tarkistaa Wilman tulosteesta ”Ylioppilaskirjoitukset”, että ilmoittautumistiedot ovat oikein kirjattu.

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle tutkintokerralle erikseen. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja aikataulut saat rehtorin yleisinfossa.

Noin viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua rehtori järjestää abi-infon, jossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kyseisiin kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on infossa välttämätön.

OHJEET KEVÄÄN 2017 YO-KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMISEEN

  • Keväällä 2017 ensimmäistä kertaa yo-kokeisiin osallistuvat ilmoittautuvat opolle 24.10.–10.11.2016. Tätä ennen on hyvä tehdä yo-kirjoitussuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.
  • Syksyllä 2016 kirjoituksiin osallistuneet odottavat lopulliset tulokset ja tulevat ilmoittautumaan heti sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 24.11.2016.

Varaa ilmoittautumisaika yo-kirjoituksiin omaopolle: Ajanvaraus

Abi-infot K2017

Kevään 2017 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneille järjestetään abi-infot

  • tiistaina 31.1. klo 18.35 Laivurinkatu 3, LA19 (juhlasali)
  • ke 1.2. klo 11.35 Laivurinkatu 3, LA19 (juhlasali).

Infossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on välttämätön.

Keväällä kirjoitettavien aineiden kirjoitusoikeuteen vaikuttavien kurssien tulee olla valmiina 3. jakson lopussa (äidinkieli 2.jakson lopussa). Jos valmistut  keväällä 2017, lukion oppimäärä tulee olla valmiina 3. jakson loppuun mennessä. Jos lukion oppimäärästä puuttuu kursseja, niin ole välittömästi yhteydessä omaopoosi.

Jos valmistut keväällä ylioppilaaksi, ilmoita päättötodistukseen tulevat s-merkinnät opolle viimeistään 3.jakson palautepäivänä.

Ilmoittautumisen sitovuus

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos kokeeseen ilmoittautunut ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

Mikäli kokelas on ilmoittautunut kirjoituksiin, mutta ei voi osallistua kokeeseen erityisen painavan syyn takia, ylioppilastutkintolautakunnalta voi anoa ilmoittautumisen mitätöimistä. Painavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kokelas ei työkyvyttömyyden takia kykene osallistumaan yo-kokeeseen. Mikäli sairastut, etkä pysty osallistumaan kokeeseen, ota yhteys mahdollisimman pian omaopoon mitätöinti- mahdollisuuden selvittämiseksi. 

Maksut

Ilmoittautuessaan ylioppilaskirjoituksiin kokelas sitoutuu maksamaan kaikki tutkintoon liittyvät maksut. Maksut koostuvat perusmaksusta (14 euroa) ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta (28 euroa). Maksut voivat vaihdella vuosittain. Jos rehtori evää kokelaan osallistumisoikeuden suorittamattomien kurssien vuoksi, kokelas voi anoa ainekohtaisen maksun palauttamista. Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle kirjallisten kokeiden jälkeen. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkintomaksut on suoritettu.

Kevään kirjoituksista maksut lähetetään kotiin tammikuun aikana. Syksyn kirjoituksista maksut lähetetään kotiin kesäkuun aikana.